Nya ledamöter i Svenska institutets insynsråd

Regeringen beslutade den 5 december att Svenska institutet får nya ledamöter i myndighetens insynsråd. De nya ledamöterna tillträder vid nästa period för insynsrådet som startar den 1 januari 2020.

Den 31 december 2019 löper de treåriga förordnandena för ledamöterna i Svenska institutets insynsråd ut. I regeringsbeslut föreslås följande personer vara ledamöter i insynsrådet för perioden 1 jan 2020 t.o.m. 31 december 2022:

  • Mattias Fyrenius, Medieanalytiker
  • Mia Horn av Rantzien, VD Studieförbundet näringsliv och samhälle
  • Olle Thorell, riksdagsledamot (s)
  • Lena Adelsohn Liljeroth, fd riksdagsledamot (m)
  • Joakim Appelquist, direktör Vinnova
  • Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds universitet
  • Martin Kragh, programchef Utrikespolitiska institutet
  • Annika Levin, fd kulturråd Paris

Ledamöterna tillträder sitt uppdrag den 1 januari 2020.