Nya projektsamarbeten i Östersjöregionen

Nu är årets projekt inom stödformen projektinitiering i Östersjöregionen beslutade. 28 nya projekt som spänner över en rad tematiska områden startar upp under sommaren och hösten.

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten i Östersjöregionen. Svenska aktörer kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med aktörer i länderna i regionen.
Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen och projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen. Av årets 66 ansökningar har 28 projekt blivit beviljade stöd.

– Det är roligt att se att antalet ansökningar ökar, säger Camilla Wristel på Svenska institutet. Det är stor variation på projekten och vi har fått till en bra geografisk täckning vilket är glädjande.

De beviljade projekten som spänner över en rad tematiska områden kommer att påbörjas under sommaren och hösten. Nedan finns ett antal projektexempel:

  • Kalmar kommun samlar fiskare, livsmedelsindustri, biologer och offentlig sektor från Danmark, Lettland, Polen och Sverige för att höja kunskapen om möjligheter till kommersiellt småskaligt fiske av fisken smörbult. Smörbult är en invasiv art som medför en fara för Östersjöns känsliga ekosystem. I de flesta regioner anses smörbult vara ett problem för kustfisket och inte en kommersiell tillgång. Projektet kommer att bygga upp ett nätverk kring frågorna och förbereda ett större projekt.
  • Södertälje kommun ska tillsammans med aktörer i Finland, Litauen, Polen bygga ett nätverk i Östersjöregionen kring ett kostkoncept, Diets for a Green Planet (DGP). Det som särskiljer DGP som kostkoncept är att måltidens utformning bygger på beräkningar av vad som kan produceras hållbart och gynna ett långsiktigt uthålligt lantbruk baserat på förnyelsebara resurser. Läs mer om projektet här. 
  • Musikcentrum Sverige kommer i projektet Baltic AID tillsammans med projektpartners från Polen och Estland utveckla innovativa metoder och verktyg för att erbjuda artister stöd för att utveckla musikaliska konstnärskap till framgångsrika företag.
  • Karlskrona kommun ska tillsammans med Klaipeda kommun i Litauen och Gdynia kommun i Polen påbörja en gemensam satsning för att skapa en Digital Hansa, dvs ett gemensamt, starkt och innovativt teknikkluster. De tre städerna har alla var och för sig starka IT-kluster av små och medelstora företag. Under projektet ska de samarbeta med viktiga intressenter i de tre städerna, såsom science parks, universitet och teknikkluster för att staka ut vägen mot en Digital Hansa.
  • Umeå universitet ska tillsammans med aktörer i Georgien, Lettland, Polen, Ryssland, Tyskland och Ukraina inrätta ett nätverk som kommer att analysera skillnader i tillgång till hälsovård för arbetsmigranter med bl.a tuberkulos, HIV eller hepatit. Resultatet av detta arbete kommer att vara en sammanfattning av regelverk i olika länder och deras effekter. Projektet kommer även att identifiera policyrekommendationer.

Läs mer om stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen” och se en lista på godkända projekt 2019.