Nytt krisstöd för kultur- eller medieprojekt mot utsatta ukrainska målgrupper

Det stöd som SI nu initierar riktar sig till ukrainska förändringsaktörer inom kultursektorn, media och civilsamhället, i Ukraina eller utanför Ukraina. Målet är att de ska kunna bidra till en återuppbyggnad av landet.
detalj av Ukrainas flagga

Sedan Rysslands invasion av Ukraina följer SI utvecklingen i regionen noga och utvärderar hur vi, utifrån vårt uppdrag och aktuella anslag, kan stödja organisationer, projekt och individer på bästa sätt. Just nu pågår ett arbete med att prioritera om verksamheten och hitta nya samarbetsmöjligheter som kan bidra till en positiv utveckling i regionen, på kort och på lång sikt. 

Mot bakgrund av den pågående omställningen har SI beslutat att erbjuda ett krisstödsprogram till svenska organisationer för samarbete med utsatta ukrainska förändringsaktörer verksamma inom kultur- och mediesektorn. 

Projekten ska stärka de ukrainska aktörernas kapacitet och resiliens och kan innefatta utbildningar, publika projekt, residens- eller fristadsprogram. Stödet ska ge deltagarna en möjlighet att fortsätta arbeta trots utsatthet och obeständiga förutsättningar. 

SI vänder sig till utvalda svenska organisationer som har etablerade samarbeten med aktörer i landet, god kunskap om situationen och regionen, samt kapacitet att hantera utmaningar kopplade till deltagarnas situation. 

Handläggningstiden för projektansökningarna kommer att vara kort. Ansökningar tas emot fram till den 9 maj och projekten som får stöd kan pågå i upp till 18 månader. 

Stöd till utsatta ryska förändringsaktörer

SI:s verksamhet i Ryssland är en del av regeringens strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har SI beslutat att avsluta allt stöd till statliga och offentliga aktörer i Ryssland. Grunduppdraget, att stödja demokratifrämjande insatser, mänskliga rättigheter men även mellanfolkligt samarbete inom kultur, media och civilsamhälle, står fast. 

Den ryska invasionen av Ukraina åtföljs av en tilltagande repression i Ryssland. Oberoende ryska medieaktörer, kulturarbetare och civilsamhällesföreträdare utsätts för ett hårt tryck. Många kan inte längre verka i landet och lämnar Ryssland.  

Inom ramen för vårt uppdrag planerar SI att ge stöd till utvalda svenska organisationer för samarbeten med utsatta ryska förändringsaktörer inom media, kultursektor och civilsamhälle som bedöms kunna bidra till en demokratisk utveckling i sitt hemland, nu eller på längre sikt.