Offensiv mot människohandel

På internationella kvinnodagen inledde Sverige och Frankrike en diplomatisk offensiv mot människohandel för sexuell exploatering. Länderna har kommit överens om att utveckla en strategi för att bekämpa människohandel och prostitution i Europa och globalt. SI har på uppdrag av regeringen tagit fram en skrift om den svenska sexköpslagen. Syftet är att sprida kunskap om svenska erfarenheter.

Sverige bedriver en feministisk utrikespolitik. Att belysa människohandel och prostitution är ett sätt att verka för förändring. Att dela med sig av information är ett annat. I samband med överenskommelsen mellan Frankrike och Sverige deltog SI:s vikarierande GD Mikaela Fredriksén Tollin i ett samtal med Wallström och där presenterades även skriften ”Prostitution Policy in Sweden – Targeting Demand”. I skriften beskrivs historien bakom och resultaten av Sveriges strategi för att bekämpa prostitution och människohandel.

UD – Taimi Köster. Bild från internationella kvinnodagen 2019 där SI:s vikarierande GD Mikaela Fredriksen Tollin deltog i samtal.

För tjugo år sedan blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuella tjänster. Sedan dess har flera andra länder observerat de positiva effekterna av sexköplagen och infört liknande rättsliga ramar. Skriften är en del av vårt informationsmaterial inom jämställdhet och går att ladda ned från Sharing Sweden.

Bild: Svenska Institutet