Beslut om anställning

Svenska institutet har beslutat att anställa Caroline Ljunggren, dnr. 24003/2018. Denna information anslogs 2018-04-30.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Enheten för ledarskap ingår i Svenska institutets avdelning för internationella relationer som har till uppgift att möjliggöra samarbeten, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte med SI:s målgrupper. Med utgångspunkt i svenska kompetenser och profilfrågor byggs varaktiga relationer och aktiva nätverk med talanger, opinionsbildare och beslutsfattare världen över. Avdelningen består av ytterligare två enheter; talangmobilitet och partnersamverkan.

Enheten för ledarskapsprogram ansvarar för arbetet med SI:s ledarskapsprogram riktade mot Afrika, Asien, Mellanöstern och Östersjöregionen. Målen för programmen är att skapa en plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan unga ledare i de olika regionerna. Genom ledarskapsprogrammen vill SI erbjuda deltagarna möjligheter att omsätta nya kunskaper och färdigheter till praktisk handling.

Arbetsuppgifter

Du är det administrativa navet i verksamheten och ansvarar för dokumentation och information till programdeltagare och andra intressenter samt för reseplanering och logistik. Du håller löpande kontakt med deltagarna i en rad praktiska frågor och stor del av kommunikationen sker genom mejl, webb och sociala medier. Du ger också administrativt stöd till enhetens handläggare som ansvarar för ledarskapsprogrammen. Arbetet är omväxlande och kräver stor flexibilitet.

Dina kvalifikationer

 

  • strukturerad och självständig administratör
  • erfarenhet av kommunikationsarbete
  • utåtriktad och kommunikativ person som har lätt för att bygga relationer
  • kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
  • mycket kompetent IT-användare med erfarenhet av sociala medier
  • relevant utbildning

Det är meriterande med kännedom om Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika eller annan internationell erfarenhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. SI eftersträvar etnisk och kulturell mångfald och en jämn könsfördelning.

Om anställningen

Anställningen är ett vikariat t.o.m. maj 2019 med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning inom myndigheten är administratör.

Mer information

Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Adiam Tedros. Fackliga ombud är Sofia Bard för Saco-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Ansökan

Skicka din ansökan till rekrytering@si.se senast 2018-03-25. Märk ansökan med dnr 24003/2018 som också anges i mejlets ämnesrad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, Box 7434,
103 91 Stockholm. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.