Avtalscontroller till vår enhet för ekonomistyrning

Svenska institutet söker en avtalscontroller med uppgift att utveckla myndighetens beställarroll, upphandling, avtalsutformning- och uppföljning

Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 25742/2018. Denna information anslogs 2019-02-05.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Uppdragsbeskrivning
Enheten för ekonomistyrning på Svenska institutet (SI) ansvarar för att SI har en väl fungerande och sammanhållen styrning och ekonomiförvaltning, upphandling och avtalscontrolling. Det innefattar att utveckla, driva och ge metodstöd till upphandling, verksamhetsplanering, budgetering, finansiell uppföljning, redovisning, rapportering och intern kontroll. Ett viktigt uppdrag är att effektivisera och anpassa administrativa stödsystem och processer så att de motsvarar verksamhetens behov och externa krav. SI arbetar i ett internationellt sammanhang och erhåller statliga anslag från fyra utgiftsområden samt har en växande portfölj extern finansiering, vilket bidrar till att ekonomistyrningen är komplex.

I enlighet med utvecklingsdirektiv ska enheten arbeta för att stödja myndighetens verksamhetsutveckling i att agera mer som beställare och mer med samarbetspartners. Genom att upphandlingsprocessen integreras i det samlade ekonomistyrningsarbetet ökar möjligheterna att möta behov och utveckla upphandlings- och avtalsstöd till myndighetens chefer.

Arbetsuppgifter
Som handläggare inom arbetsområdet kommer du att ingå i ett team med upphandlingsjurist, ekonomi-handläggare och controllers. Arbetet innebär en nära dialog med organisationens chefer och medarbetare för att stödja dem i deras beställarroll och bidra till goda affärsmässiga relationer med upphandling, inköp, avtalsutformning och därav följande finansiella planering, uppföljning och analys samt att medverka i myndighetens arbete med att införa e-handel. I arbetet ingår även att medverka i kommunikationen med leverantörer och samarbetspartners. Du förväntas att självständigt kunna bereda upphandlingsdokument och bistå i upprättandet av avtal. I arbetet ingår också olika utvecklingsprojekt, utredningsarbeten och utbildningsinsatser som kan variera över tid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi, upphandling eller motsvarande;
  • några års erfarenhet av arbete med upphandling enligt LOU, inköp och avtalsutformning samt uppföljning från offentligverksamhet.
  • erfarenhet av arbete med digitala betalnings- och distributionsflöden och kunskap i att arbeta med digitala verktyg.
  • goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö.
  • kunskaper i franska i tal och skrift

Du är trygg i att ta ansvar, arbetar själständigt men föredrar att arbeta i team och tycker det är roligt att ge stöd till verksamhetens chefer och medarbetare. Du är strukturerad och kan arbeta med ett konsultativt förhållningssätt, hantera modeller och har en god förmåga att se såväl helheter som detaljer och att utrycka dig i tal och skrift. Som person är du lyhörd, pedagogisk och skapar goda arbetsrelationer för att nå resultat.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Iréne Dickman. Fackliga ombud är Markus Forslund, SACO-S, och Katarina Holmén ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

 Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2019-01-07, men skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande. Skicka din ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med dnr: 25742/2018. Ange också diarienumret i mejlets ämnes-/ärenderad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM. Övrig dokumentation begärs in vid behov.