Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 22783/2019. Denna information anslogs 2019-07-03.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Enheten för talangattraktion har det övergripande ansvaret att i nära samverkan med SI:s övriga verksamhet och andra aktörer inom utbildning och forskning, samt näringsliv, bygga långsiktiga relationer med målgruppen talanger, dvs. studenter och forskare. Syftet är att bidra till en global utveckling i linje med Sveriges utrikespolitiska prioriteringar.

Till Enheten för talangattraktion söker vi en digital kommunikatör som ska ha en aktiv roll i att nå rätt målgrupper (inom internationell studentrekrytering) och skapa hög räckvidd för SI:s kommunikation. Ditt uppdrag har fokus på att jobba strategiskt och operativt med varumärket Study in Swedens digitala kommunikation, inklusive att leda Study in Swedens sociala medier, att skapa innehåll till våra digitala kanaler och att jobba med användarskapat innehåll. Arbetet sker i samarbete med Study in Sweden-teamet, svenska lärosäten och svenska utlandsmyndigheter.

Vi söker dig som är en vass kommunikatör och marknadsförare och som lockas av att kommunicera med en ung global målgrupp för att nå största möjliga genomslag. Du har jobbat operativt med internationell marknadsföring eller digital kommunikation och trivs lika bra med att skapa eget innehåll, att beställa av en byrå eller att coacha andra innehållsskapare. Du är kreativ och analytiskt lagd, och har ett öga för utvecklingsmöjligheter. Utifrån verksamhetens behov sätter du en struktur för ditt arbete samt förankrar och kommunicerar ditt arbete med kollegor och chef. Du är en lagspelare och tar ansvar för att din kunskap/erfarenhet kommer till nytta för kollegor och för SI som helhet.

Arbetet är omväxlande och kräver ett stor mått av flexibilitet, fingertoppskänsla och samarbetsförmåga. De exakta arbetsuppgifterna sätts i dialog inom arbetsgruppen (totalt fem medarbetare) med en arbetsfördelning som anpassas till verksamhetens behov. Du bör alltså ha god samarbetsförmåga och inspireras av att arbeta i team.

Vi söker dig som har:

  • Erfarenhet av kommunikations- eller marknadsföringsarbete av relevans för högre utbildning mot en internationell målgrupp
  • Universitetsutbildning eller motsvarande inom relevant område, exempelvis internationell marknadsföring, interkulturell kommunikation eller samhällsvetenskap
  • Redaktörskompetens på engelska (engelskkunskaper nära modersmålsnivå)
  • Erfarenhet av att sätta relevanta mål för värdebaserad kommunikation, mätbara effektmål samt rapportstrukturer för att följa upp målsättningarna
  • Erfarenhet av att samarbeta med byråer och andra leverantörer
  • Erfarenhet av projektledning
  • Goda kunskaper i svenska då arbetsspråket på Svenska institutet är svenska (minst C1-nivå enl. Europarådets språkskala)

Det är dessutom meriterande om du har:

  • Kunskap om verktyg och system inom CRM och marketing automation, liksom känna till GDPR-lagstiftning
  • Kunskap om svensk högre utbildning och global marknadsföring av högre utbildning

Tjänsten är ett vikariat mellan 2019-10-01–2020-05-31. SI eftersträvar en etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Monika Wirkkala. Fackliga ombud är Markus Forslund för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2019-06-09. Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med 22773/2019, ange också diarienumret i ämnes-/ärenderaden. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, BOX 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.