Svenska institutets (SI) avdelning för verksamhetsstöd ska bidra till att SI är en samverkande och innovativ myndighet. Avdelningens enhet för ekonomi ansvarar för att SI har en väl fungerande och sammanhållen ekonomiförvaltning och ekonomistyrning. Enheten arbetar för att effektivisera och anpassa administrativa stödsystem och processer för verksamhetens behov och externa krav. Enheten ska även stödja med ekonomiska underlag i rapporteringen till regeringen i bl.a. årsredovisning, budgetunderlag och nationella resultatstrategier samt bistå verksledningen i dialoger med regeringskansliet. SI arbetar i ett internationellt sammanhang och erhåller anslag från fyra utgiftsområden samt har en växande portfölj extern finansiering vilket bidrar till att ekonomistyrningen är komplex.

I enlighet med utvecklingsdirektiv för avdelningen ska enheten arbeta för att verksamheten digitaliseras, automatiseras och erbjuder smarta stödtjänster och ger proaktivt stöd och utbildning till enhetens målgrupper.

Arbetsuppgifter

Som finansiell controller arbetar du i nära samarbete med avdelningens enhet för styrningsstöd som tillsammans utgör ett team för controlling och ekonomistyrning. Dina arbetsuppgifter är samordning och utveckling av SI:s styrning och uppföljning ur ett finansiellt perspektiv. Du ansvarar för förvaltning och utveckling av SI:s budget och finansiella uppföljningsprocess, vilket inbegriper förvaltning och utveckling av relevanta systemstödslösningar som processerna kräver. Detta inkluderar även metodstöd och struktur för utveckling och uppföljning av myndighetens arbete med mål, nyckeltal, indikatorer och effekter.

I arbetet ingår också olika utvecklingsprojekt, utredningsarbeten och utbildningsinsatser som kan variera över tid. Arbetet innebär en nära dialog med organisationens chefer för att stödja dem i deras finansiella planering, kalkylering, uppföljning och analys. Du förväntas också bereda beslutsunderlag av finansiell karaktär till ledningen.

Dina kvalifikationer

  • Gedigen erfarenhet (mer än 5 års erfarenhet) av arbete som finansiell controller och arbete med ekonomistyrning
  • Gedigen erfarenhet av arbete med finansieringsfrågor
  • Erfarenhet av systemutveckling och utmärkta färdigheter i MS Excel
  • Relevant utbildning inom ekonomi

Det är meriterande med erfarenhet från offentlig verksamhet.

Du är trygg i att ta ansvar, föredrar att arbeta i team och tycker det är roligt att ge stöd till verksamhetens chefer och medarbetare. Du är konstruktiv och arbetar med ett konsultativt förhållningssätt. Du har en god förmåga att se såväl helheter som detaljer, du är noggrann, lägger upp arbetet efter tydliga mål och håller tidsfrister. Du är också lyhörd, pedagogisk och skapar goda arbetsrelationer för att nå resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och SI eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Om anställningen

Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Din tjänstebenämning inom myndigheten är controller.

Mer information

Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Erik Åkerman. Fackliga ombud är Sofia Bard för Saco-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på tel. 08-453 7800.

Ansökan

Skicka din ansökan till rekrytering@si.se senast 2018-02-19, men gärna så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande. Märk ansökan med dnr 00282/2018, som också anges i mailets ämnesrad. Alternativt skickar du ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Skicka endast ett personligt brev med CV, övrig dokumentation begärs in vid behov.