Handläggare till SI:s alumnverksamhet

Svenska institutet (SI) söker en handläggare till SI:s alumnverksamhet på Enheten för talangattraktion.

Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 22865/2019. Denna information anslogs 2019-10-08.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Enheten för talangattraktion har det övergripande ansvaret att i nära samverkan med SI:s övriga verksamhet och andra aktörer inom utbildning och forskning, samt näringsliv, bygga långsiktiga relationer med målgruppen talanger, dvs. studenter och forskare. Syftet är att bidra till en global utveckling i linje med Sveriges utrikespolitiska prioriteringar.

Till Enheten för talangattraktion söker vi en handläggare till SI:s nätverksbyggande verksamhet (alumnverksamhet).

Du ingår i ett team bestående av tre medarbetare och sköter handläggningen av frågor och kommunikationen som rör föreningar för SI- och Sverigealumner i olika länder. SI ger stöd/bidrag till ett stort antal alumnevenemang runt om i världen som främst ordnas av alumnföreningar men även av svenska ambassader och konsulat. Verksamheten syftar dels till att bibehålla och utveckla alumnernas relation till Sverige men också till att engagera alumnnätverken i frågor som rör Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. För information om verksamheten, se https://alumni.si.se/ och https://sharingsweden.se/toolkits/sweden-alumni-relations/.

I arbetet ingår att utveckla befintliga och nya erbjudanden som riktas till alumnnätverken, att kommunicera och presentera verksamheten internt och externt, och att genomföra och följa upp verksamhet och budget. Inte minst är kommunikationen med nätverket (på engelska) och samarbetsparter (Sveriges ambassader och konsulat, lärosäten, näringsliv och andra relevanta aktörer) viktig. SI:s alumnnätverk består av över 15 000 f.d. SI-stipendiater och deltagare i SI:s ledarskapsprogram i ca 140 länder. Störst antal alumner finns bland ODA/DAC-länder (biståndsländer) och i Östersjöregionen. Den externa kommunikationen sker till större delen på engelska men arbetsspråket på SI är svenska.

Arbetet är omväxlande och kräver ett stor mått av flexibilitet och lyhördhet. De exakta arbetsuppgifterna sätts i dialog inom arbetsgruppen med en arbetsfördelning som anpassas till verksamheternas aktuella behov. Du bör alltså ha god samarbetsförmåga och inspireras av att arbeta i team.

Vi söker dig som

  • har erfarenhet av att arbeta med alumnnätverk (gärna vid lärosäte eller utlandsmyndighet)
  • är noggrann och van vid att arbeta självständigt
  • har vana av att kommunicera budskap
  • är utåtriktad, kommunikativ och relationsskapande med god samarbetsförmåga
  • är bekväm med och har erfarenhet av att tala inför större grupper av människor, både på svenska och engelska
  • har relevant akademisk utbildning
  • har erfarenhet av ekonomihantering (utbetalningar och fakturahantering)
  • kommunicerar obehindrat på svenska (C1-nivå) och engelska i tal och skrift
    är en van IT-användare och har goda kunskaper i Microsoft Excel

Det är meriterande med ett intresse för utvecklingsfrågor, internationella relationer och gärna erfarenhet från utrikesförvaltningen. Kunskaper i ytterligare språk, wordpress och erfarenhet av professionellt arbete med sociala medier är också meriterande, liksom erfarenhet av förtroendeuppdrag inom föreningslivet.

Tjänsten är tillsvidare med en inledande provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi eftersträvar en etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Din tjänstebenämning inom myndigheten är handläggare.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Monika Wirkkala. Fackliga ombud är Markus Forslund för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2019-08-15. Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med 22865/2019, ange också diarienumret i ämnes-/ärenderaden. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, BOX 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.