Svenska institutet söker vikarierande handläggare till enheten för stipendier och projektstöd.

Avdelning för internationella relationer har till uppgift att möjliggöra samarbeten, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte med SI:s målgrupper. Med utgångspunkt i svenska erfarenheter, kompetenser och värderingar bygger vi varaktiga relationer och aktiva nätverk med talanger, opinionsbildare och beslutsfattare världen över. Målsättningen är att SI:s stöd ska leda till att målgrupperna stärks i sin förmåga att bidra till utveckling och förändring. Avdelningen består av tre enheter med sammanlagt drygt 40 medarbetare.

Enheten för stipendier och projektstöd främjar samverkan mellan aktörer, såväl i Sveriges närområden som i omvärlden, genom att förmedla finansiellt stöd. Projektstöden avser samarbetsinsatser mellan svenska och utländska parter och ska bidra till kunskapsuppbyggnad, opinionsbildning och policyskapande. Stipendieverksamheten ska bidra till en kvalificerad kompetensförsörjning i Sveriges närområde och i utvecklingsländer samt stärka individerna som potentiella ledare och förändringsaktörer och skapa långsiktiga relationer dem emellan och till Sverige.

Vi söker dig som:

  • har dokumenterad erfarenhet av handläggning och administration av internationella projektansökningar och god förmåga att förstå projektprocesser
  • har relevant akademisk utbildning
  • kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift
  • är en kommunikativ och relationsskapande person med god samarbetsförmåga
  • är noggrann och tar stort eget ansvar
  • är en van IT-användare med goda kunskaper i Microsoft Windows och Microsoft Office

Meriterande erfarenheter:

  • erfarenhet av att bedöma biståndsprojekt inom demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet
  • erfarenhet av att bedöma projekt som använder kultur eller media som metod
  • erfarenhet av att bedöma projekt i någon eller några av programmets utvalda regioner/länder

Arbetsuppgifter:

Dina uppgifter är att handlägga projekt inom programmet Creative Force. I uppgifterna ingår även att företräda verksamheten externt i sammanhang där du presenterar resultat och projektmöjligheter. Som handläggare förväntas du delta aktivt i omvärldsbevakning och analys av för verksamheten betydelsefulla områden samt i SI:s och andra aktörers verksamheter.

Tjänsten är ett vikariat på 6 månader, tillträde enligt överenskommelse. Vi eftersträvar en etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Enhetschef Åsa Lundmark. Fackliga ombud är Markus Forslund för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2018-11-08.

Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se.
Märk ansökan med dnr 25429/2018, ange också diarienumret i mejlets ämnes-/ärenderad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.