Handläggare till stipendier och projektstöd

Med utgångspunkt i svenska erfarenheter, kompetenser och värderingar bygger vi varaktiga relationer och aktiva nätverk med talanger, opinions¬bildare och beslutsfattare världen över.

Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 25429/2018. Denna information anslogs 2018-12-10.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

 

Svenska institutet söker vikarierande handläggare till enheten för stipendier och projektstöd.

Avdelning för internationella relationer har till uppgift att möjliggöra samarbeten, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte med SI:s målgrupper. Med utgångspunkt i svenska erfarenheter, kompetenser och värderingar bygger vi varaktiga relationer och aktiva nätverk med talanger, opinionsbildare och beslutsfattare världen över. Målsättningen är att SI:s stöd ska leda till att målgrupperna stärks i sin förmåga att bidra till utveckling och förändring. Avdelningen består av tre enheter med sammanlagt drygt 40 medarbetare.

Enheten för stipendier och projektstöd främjar samverkan mellan aktörer, såväl i Sveriges närområden som i omvärlden, genom att förmedla finansiellt stöd. Projektstöden avser samarbetsinsatser mellan svenska och utländska parter och ska bidra till kunskapsuppbyggnad, opinionsbildning och policyskapande. Stipendieverksamheten ska bidra till en kvalificerad kompetensförsörjning i Sveriges närområde och i utvecklingsländer samt stärka individerna som potentiella ledare och förändringsaktörer och skapa långsiktiga relationer dem emellan och till Sverige.

Vi söker dig som:

  • har dokumenterad erfarenhet av handläggning och administration av internationella projektansökningar och god förmåga att förstå projektprocesser
  • har relevant akademisk utbildning
  • kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift
  • är en kommunikativ och relationsskapande person med god samarbetsförmåga
  • är noggrann och tar stort eget ansvar
  • är en van IT-användare med goda kunskaper i Microsoft Windows och Microsoft Office

Meriterande erfarenheter:

  • erfarenhet av att bedöma biståndsprojekt inom demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet
  • erfarenhet av att bedöma projekt som använder kultur eller media som metod
  • erfarenhet av att bedöma projekt i någon eller några av programmets utvalda regioner/länder

Arbetsuppgifter:

Dina uppgifter är att handlägga projekt inom programmet Creative Force. I uppgifterna ingår även att företräda verksamheten externt i sammanhang där du presenterar resultat och projektmöjligheter. Som handläggare förväntas du delta aktivt i omvärldsbevakning och analys av för verksamheten betydelsefulla områden samt i SI:s och andra aktörers verksamheter.

Tjänsten är ett vikariat på 6 månader, tillträde enligt överenskommelse. Vi eftersträvar en etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Enhetschef Åsa Lundmark. Fackliga ombud är Markus Forslund för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2018-11-08.

Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se.
Märk ansökan med dnr 25429/2018, ange också diarienumret i mejlets ämnes-/ärenderad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.