Kommunikatör till enheten för utvecklingsprogram

Svenska institutet söker en kommunikatör till Enheten för utvecklingsprogram inom avdelningen för Internationella relationer.

Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 00408/2019. Denna information anslogs 2019-04-23.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Avdelningen för Internationella relationer har till uppgift att främja internationellt samarbete som bidrar till kunskapsutveckling med inriktning på en hållbar global utveckling genom att stödja erfarenhetsutbyte mellan organisationer och individer. I avdelningens ansvar ingår att förmedla finansiellt stöd, planera och genomföra utbildningsprogram och att kommunicera Sverige som kunskapsnation. Avdelningen ansvarar även för stöd till SI:s arbete med att förvalta och ta hand om de relationer vi skapar genom vårt arbete.

Enheten för utvecklingsprogram ansvarar för arbetet med SI:s ledarskapsprogram och besöksprogram. Verksamheten genomförs med deltagare från Afrika, Asien, MENA, Västra Balkan och Östersjöregionen. Målen för ledarskapsprogrammen är att stärka kapaciteten hos unga ledare i de olika regionerna samt att skapa en plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan unga ledare i de olika regionerna. För besöksprogrammen är syftet att planera och genomföra besök hos relevanta svenska organisationer för internationella beslutsfattare och journalister inom områden som är grundläggande för en hållbar samhällsutveckling, liksom inom innovation och entreprenörskap där en svensk kompetens efterfrågas.

Vi söker nu en kommunikatör som vill bidra till att kommunicera vår verksamhet. Din uppgift blir att planera för och genomföra kommunikation – främst på engelska, om våra program i SI:s olika kanaler. I dina arbetsuppgifter ingår också att föra dialog med våra målgrupper, samarbetsparter och leverantörer kring genomförandet och resultaten av SI:s ledarskapsprogram och besöksprogram. Du bistår även programansvariga och enhetschef med andra kommunikationsfrågor av operativ och strategisk natur. Exempel kan vara textproduktion för web och tryck, stöd med presentationsunderlag etc.

Vi söker dig som:

  • har relevant utbildning inom kommunikation eller annan erfarenhet vi bedömer likvärdig
  • har minst 2 års erfarenhet som kommunikatör
  • har erfarenhet av att kommunicera med en internationell målgrupp
  • har erfarenhet från att ha arbetat med kommunikation såväl operativt och strategiskt
  • har erfarenhet av att beställa och kravställa tjänster från kommunikationsbyråer och andra leverantörer
  • har god stilistisk förmåga
  • kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift
  • är van IT-användare

Det är dessutom meriterande om du har:

  • kunskaper om svenskt utvecklingssamarbete och Sveriges styrkor internationellt
  • erfarenhet från arbete i statlig sektor

Vi söker dig som är initiativrik och har lätt för att identifiera utvecklingsmöjligheter. Utifrån verksamhetens behov sätter du självständigt en struktur för ditt arbete samt förankrar och kommunicerar ditt arbete med såväl kollegor som din chef. Du är bekväm i rollen som beställare och kravställare gentemot externa leverantörer. Tjänsten ställer höga krav på samarbete med såväl externa aktörer som andra enheter inom SI, varför vi särskilt värderar samarbetsförmåga och social kompetens. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning inom myndigheten är kommunikatör. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Adiam Tedros. Fackliga ombud är Markus Forslund för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2019-02-28. Vi kan komma att använda oss av arbetsprov.
Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med dnr 00408/2019 som också anges i mailets ärenderad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet BOX 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.