Enheten för evenemang som ingår SI:s avdelning för interkulturell dialog ansvarar för att genomföra och bidra till evenemang och samarbetsprojekt i utlandet som skapar direkta och personliga möten med SI:s prioriterade målgrupper: beslutsfattare, opinionsbildare, och allmänhet. I nära samarbete med svenska ambassader och konsulat och andra nationella och internationella aktörer ska enheten bidra till att kommunicera en bred, trovärdig och relevant bild av Sverige. Enheten bedriver också publik verksamhet i biståndsländer med syfte att bidra till utveckling inom demokrati- och rättighetsfrågor.

SI har fått i uppdrag av regeringen att ta fram, lansera och aktivera informationsmaterial för exportfrämjande verksamhet. Materialet ska bestå av tre så kallade toolkits eller digitala verktygslådor, kopplade till regeringens samverkansprogram*. Svenska ambassader och konsulat utomlands kan använda verktygslådorna i sitt arbete med offentlig diplomati för att främja Sverige och för att skapa dialog inom områden där Sverige har efterfrågad kompetens och erfarenhet. Utgångspunkten är enkla, flexibla och skalbara hjälpmedel som lätt kan anpassas till lokal kontext. Verktygslådorna tillgängliggörs via plattformen www.sharingsweden.se.

Arbetsuppgifter

Som projektledare ska du leda framtagningen av dessa toolkits. Du ska vara spindeln i nätet som både sammanställer befintligt material och beställer kompletteringar av externa leverantörer. Tjänsten ställer höga krav på samarbete med såväl externa aktörer som andra enheter inom SI, varför vi särskilt värderar samarbetsförmåga och social kompetens. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi söker dig som

  • har relevant akademisk utbildning
  • har erfarenhet att arbeta som projektledare
  • har goda kunskaper om svenskt näringsliv, det svenska innovationssystemet och regeringens samverkansprogram är en van beställare av tjänster
  • kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift
  • är kreativ och driven och har stort intresse för internationella frågor
  • har erfarenhet av arbete med strategisk kommunikation
  • har förmågan att snabbt ta till dig nya förutsättningar och omsätta dessa i praktisk handling
  • är utåtriktad, kommunikativ och har lätt för att bygga relationer
  • är idé- och initiativrik, ansvarsfull och flexibel
  • är van IT-användare och en god administratör

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i statlig sektor. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad på ett år med tillträde den 2 januari 2018 eller enligt överenskommelse. Rekryteringen förutsätter fortsatt uppdrag från regeringen. Din tjänstebenämning inom myndigheten är handläggare.

Mer information

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Susanna Le Forestier.
Fackliga ombud är Sofia Bard för Saco-S och Katharina Holmén för ST.
Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Ansökan

Skicka din ansökan till rekrytering@si.se senast 2017-11-06. Märk ansökan med dnr 22305/2017, som också anges i mailets ämnesrad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast personligt brev och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.

* Regeringens fem strategiska samverkansprogram lanserades av statsministern 2016 och syftar till att möjliggöra olika former av samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och frivilligorganisationer. Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.