Enheten för ekonomi gör en nystart under 2017 med nya befattningar och ett delvist nytt uppdrag innebärande utveckling av ett nytt arbetssätt. Enheten ingår i Avdelningen för verksamhetsstöd som ska bidra till att SI är en samverkande och innovativ myndighet. Enheten för ekonomi ansvarar för att SI har en väl fungerande och sammanhållen ekonomiförvaltning och ekonomistyrning. Det innefattar att utveckla, driva och ge metodstöd till redovisning, intern kontroll, budgetering och finansiell uppföljning. Enheten arbetar för att effektivisera och anpassa administrativa stödsystem och processer så att de motsvarar verksamhetens behov och externa krav. Enheten har även ett uppdrag att stödja med ekonomiska underlag i rapportering till regeringen i bl.a. årsredovisning, budgetunderlag och nationella resultatstrategier samt att bistå verksledningen i dialoger med regeringskansliet. SI är helhetskund hos Statens servicecenter (SSC).

SI arbetar i ett internationellt sammanhang och erhåller anslag från fyra utgiftsområden samt har en växande portfölj extern finansiering. SI har även en omfattande transfereringsverksamhet som innefattar olika transfereringsflöden till olika typer av bidragsmottagare. Detta bidrar till att kraven på en god internkontrollmiljö är höga samt att ekonomistyrningen och redovisningen är komplex.

Enheten ska också arbeta för att digitalisera, automatisera och erbjuda smarta stödtjänster samt arbeta med proaktivt stöd och utbildning till enhetens målgrupper.

Arbetsuppgifter

Som redovisningsansvarig ingår du i ett team om fyra medarbetare och en enhetschef. Du ansvarar för att SI:s redovisning är rättvisande, håller rätt kvalité och följer den styrmodell som SI arbetar med. Ansvaret innebär att utveckla SI:s bokslutsprocesser, redovisningsprinciper, redovisningsmodell och dess uppsättning i ekonomisystemet Agresso. I detta ingår att utveckla samarbetet med SSC och säkerställa att enheten tillsammans följer upp och kvalitetssäkrar deras leveranser. SSC tillsammans med SI arbetar intensivt med att effektivisera samarbetet och dess innehåll genom att ta vara på de utvecklingsmöjligheter, inom redovisning och ekonomiadministration i allmänhet, som digitaliseringen erbjuder. I rollen ingår att utveckla och förvalta en systematisk granskningsprocess av internkontrollmiljön, ta fram rutiner och fastställa ansvar för de löpande kontroller inom det finansiella området som bör göras inom hela SI. I arbetet ingår att stödja chefer, genomföra utbildningsinsatser och delta i olika utvecklingsprojekt och utredningsarbeten som kan variera över tid. I denna breda roll som redovisningsansvarig är du motor och samordnar arbetet med andra inom de arbetsprocesser som du ansvarar för. Det är delvis en ny roll som du har goda möjligheter att utveckla.

Vi söker dig som har

  • Gedigen erfarenhet av arbete som redovisningsansvarig eller motsvarande i statlig verksamhet
  • Erfarenhet av arbete med internkontroll
  • Erfarenhet av att utveckla och förvalta ekonomisystem, gärna Agresso
  • Goda färdigheter i MS Excel.

Om dig

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg i att ta ansvar, föredrar att arbeta i team och tycker det är roligt att ge stöd till verksamhetens chefer och medarbetare. Du är konstruktiv, har ett konsultativt förhållningsätt med god förmåga att se såväl helheter som detaljer samt kan utrycka dig i tal och skrift. Du är noggrann, lägger upp arbetet efter tydliga mål och håller tidsfrister. Som person är du lyhörd, pedagogisk och skapar goda arbetsrelationer för att nå resultat. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Om tjänsten

  • Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning.
  • Tillträde enligt överenskommelse.
  • Din tjänstebenämning inom myndigheten är redovisningsansvarig.

För mer information

Upplysningar om tjänsten lämnas av Erik Åkerman, enhetschef.
Fackliga ombud är Sofia Bard, Saco-S och Katharina Holmén, ST.
Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Sök tjänsten som redovisningsansvarig

Skicka din ansökan till rekrytering@si.se senast 2017-10-23, gärna så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande. Märk ansökan med dnr 21831/2017, som också anges i mailets ämnesrad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Skicka endast personligt brev och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.