SI söker en kommunikatör för marknadsföring av Sverige som studiedestination

Till Enheten för talangattraktion söker vi nu en kommunikatör för marknadsföring av Sverige som studiedestination.

Beslut om anställning

Svenska institutet har tagit beslut om anställning för dnr; 25244/2018/2017. Denna information anslogs 2018-09-21.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Du ingår i ett team på fem personer som arbetar nära varandra med såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter för att attrahera icke-europeiska studenter till Sverige för en hel högskole-/universitetsutbildning.
Enheten för talangattraktion ansvarar för att kommunicera Sverige som kunskapsnation och att attrahera SI:s målgrupp talanger: studenter, forskare, experter och arbetskraft till Sverige.

Vi söker dig som är en skicklig kommunikatör med ett strategiskt tänkesätt, samtidigt som du gärna kavlar upp ärmarna och genomför projekt från ax till limpa. Du är bekväm i en internationell arbetsmiljö med nära kontakter med såväl svenska lärosäten som svenska myndigheter och utlandsmyndigheter. För dig är det en självklarhet att bedriva kommunikation på användarnas villkor, med deras intressen och behov i fokus, och att vid behov förmedla vikten av detta synsätt i olika fora. Vidare tycker du om att ha regelbunden kontakt med målgruppen. Även om huvuddelen av ditt arbete är digitalt är du även bekväm i en utåtriktad roll gentemot målgruppen och andra aktörer. Du är kreativ och nytänkande samtidigt som du arbetar effektivt, datadrivet och målinriktat. En förutsättning är att du är mycket driven och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du ser värdet av förankring och dialog i SI-teamet.

Arbetet är omväxlande och kräver ett stor mått av flexibilitet och samarbetsförmåga. De exakta arbetsuppgifterna sätts i dialog i teamet, med fokus på en arbetsfördelning som anpassas till allas styrkor och kompetenser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du är en lagspelare som inspireras av att arbeta i team.

Dina huvudsakliga uppgifter omfattar:

 • Operativt ansvar för SI:s kanaler i sociala medier inom Study in Sweden-satsningen
 • Delat ansvar för innehållsstrategi, -utveckling och -framtagning för de digitala kanalerna (studyinsweden.se, sociala medier och annonsering)
 • Delat ansvar för ett team på ca 15 digitala ambassadörer, dvs. internationella studenter i Sverige som tar fram innehåll om tiden i Sverige
 • Utbildning av och kunskapsspridning av våra budskap till vidareförmedlare och samarbetspartner, såsom svenska lärosäten och utlandsmyndigheter

Vi söker dig som har:

 • Minst ett par års erfarenhet av att arbeta med marknadskommunikation mot en ung, icke-europeisk målgrupp, gärna studenter
 • Beställarkompetens mot byråer inom t.ex. webb, analys och film
 • Intresse och fallenhet för att arbetsleda ett ungt, entusiastiskt bloggarteam
 • Erfarenhet av projektledning
 • Redaktörskompetens på engelska (engelskkunskaper nära modersmålsnivå)
 • Goda kunskaper i svenska då arbetsspråket på Svenska institutet är svenska (minst C1-nivå enl. Europarådets språkskala)
 • Universitetsutbildning eller motsvarande inom relevant område, exempelvis internationell marknadsföring, interkulturell kommunikation eller samhällsvetenskap

Det är dessutom meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att marknadsföra högre utbildning internationellt
 • Erfarenhet av marknadsföringsarbete i Kina
 • Erfarenhet med CRM-system och dataanalys
 • Kunskaper i kinesiska

Tjänsten är ett vikariat fram t.o.m. 2019-09-30. Tillträde så snart som möjligt.
SI eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Monika Wirkkala. Fackliga ombud är Markus Forslund  för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00. 

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2018-08-15. Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med 25244/2018-1, ange också diarienumret i ämnes-/ärenderaden. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, BOX 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.