Vad gäller arkiv och registratur har enheten ansvar för att gällande lagar och regler följs och att funktionerna utvecklas på ett förvaltningsmässigt korrekt sätt i linje med myndighetens digitaliseringsarbete. Enheten arbetar tvärfunktionellt och användarorienterat med fokus på verksamhetsutveckling.

Vi söker en jurist som kommer att arbeta med tillsyn och utveckling av projekt med hänsyn till ovanstående rättsliga lagrum. Du kommer i första hand att arbeta med frågor som rör IT, dataskydd och digitalisering. I uppdraget ingår att vara SI:s dataskyddsombud och se till att myndighetens hantering av personuppgifter sker på ett korrekt sätt. Du kommer också att utveckla myndighetens arbete med dataskydd. Du har självklart ett intresse för IT då mycket av det dagliga arbetet ligger i gränslandet mellan juridik och informationssäkerhet, och gärna erfarenhet av att kravställa säkerhetsskyddsåtgärder utifrån gällande lagstiftning
Vidare har du grundläggande kunskaper i förvaltnings-, medie-, immateriell- och upphovsrätt så att du kan vara ett stöd för enheten i dessa frågor.

Vi förväntar oss att du har god pedagogisk och kommunikativ förmåga och kan förklara lagstiftning på ett begripligt sätt. Du kommunicerar mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift, och du har lätt för att samarbeta men trivs också med självständigt arbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som:

  • har en relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
  • har minst tre års erfarenhet av juridiskt arbete inom lagrummen för IT, dataskydd och digitalisering.
  • har erfarenhet av att jobba med implementering och förvaltning av GDPR.
  • har kunskaper inom förvaltningsrätt, medierätt, immateriell rätt och upphovsrätt och ett intresse för att utveckla enhetens stöd inom dessa frågor.
  • har kunskaper om svensk statsförvaltning.

Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning inom myndigheten är jurist. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Närmare upplysningar om anställningen och arbetsuppgifter lämnas av enhetschef Johan Magnusson. Fackliga ombud är Markus Forslund för SACO och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Din ansökan ska vara SI tillhanda senast 2019-01-21. Skicka din ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med dnr: 25794/2018, som också anges i mailets ämne-/ärenderad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Skicka endast personligt brev och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov. Vi läser ansökningar och kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.