Svenska institutet söker ekonomihandläggare

Vi söker nu en ekonomihandläggare med ansvar för de löpande och tidskritiska uppgifterna inom utbetalningar, leverantörs- och kundreskontra.

Beslut om anställning

Svenska institutet har tagit beslut om anställning för diarienummer  25163/2018.
Denna information anslogs 2018-06-26.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Svenska institutet

SI är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede där vi fortsätta bygga relationer och skapa förtroende för Sverige i en snabbt föränderlig värld. Vi implementerar en ny styrmodell, utvecklar våra arbetssätt och rustar för att ta nästa steg i vår digitalisering. Från den 1 juli har vi en ny organisation som ger förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta på ett mer effektivt och målstyrt sätt. SI arbetar i ett brett internationellt sammanhang och erhåller uppdrag och anslag från fyra utgiftsområden samt genom bidrags- och avgiftsintäkter. Det bidrar till att vår verksamhet är komplex.

Avdelningen för Ledning och styrning
Avdelningen blir en av två funktionella avdelningar med uppgift att utveckla styrning och stöd till chefer och medarbetare. Verksamheten är strategisk och långsiktig samtidigt som effektivt stöd för chefer och medarbetare också kräver lyhördhet och förmåga att utveckla användarvänliga stöd i vardagen. Effektiviteten ska tillvaratas genom att vi samarbetar med andra aktörer och utnyttjar teknikens möjligheter i verksamhetsutvecklingen. Avdelningen har 20 medarbetare och är organiserad på två enheter.

Enheten för ekonomistyrning
Enhetens uppdrag är att säkerställa att SI har en väl fungerande process för ekonomistyrning, som ger generaldirektör och chefer förutsättningar att besluta om och följa upp verksamhet och resurser så att dessa nyttjas effektivt för att nå uppsatta mål. Enheten ansvarar för myndighetens ekonomiadministration och tar fram de underlag som krävs för ledningens beslut och säkerställer att SI följer de ekonomiadministrativa- och förvaltningsrättsliga regelverken i staten och att myndigheten lever upp till krav på en relevant intern styrning och kontroll. Enheten ansvarar även för upphandling vid köp av tjänster och varor, en god avtalshantering samt krav på e-handel. SI är helhetskund hos Statens servicecenter.

 

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ekonomihandläggare med ansvar för de löpande och tidskritiska uppgifterna inom utbetalningar, leverantörs- och kundreskontra, bland annat:

 • Stipendie- och bidragsutbetalningar
 • Administration av ICA-betalkort och vid behov kontakter med SI:s internationella stipendiater
 • Leverantörsreskontra: hantering av leverantörsregistret, Visma EFH flöde
 • Kundreskontran: hantering av inbetalningar och kundfakturering
 • Administration i reseräkningssystem Flex samt löpande hantering av SI:s tidredovisning
 • Avstämning och kontroller av betalningsflöden samt medverkan i utredningsarbete med syfte att förenkla och förtydliga in- och utbetalningsprocesserna
 • Samarbete med Statens Servicecenter gällande löpande drift av bl.a Agresso, Visma EFH
 • Ta fram stöd och rutiner, kommunicera på intranätet, medverka internt i utbildningar
 • Löpande stöd till verksamheten gällande utfallsfrågor och frågor relaterade till ovan

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

 • Eftergymnasial ekonomiutbildning
 • Gedigen erfarenhet av ekonomiadministration med fokus på reskontra
 • Kunskaper och erfarenhet av statlig redovisning
 • Gedigen erfarenhet av ekonomisystemet Agresso och Microsoft Windows Excel
 • Erfarenhet av samarbeta med Statens servicecenter

Du är noggrann i ditt arbete och håller tidsfrister. Du är trygg i att ta ansvar, föredrar att arbeta i team och tycker det är roligt att ge stöd till verksamhetens chefer och medarbetare. Som person är du lyhörd, pedagogisk och skapar goda arbetsrelationer för att nå resultat.

Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst  Si tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast.
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschefen Iréne Dickman. Fackliga ombud är Katharina Holmén (ST) och Rachel Weiner (SACO). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Skicka din ansökan till rekrytering@si.se senast 2018-06-10, intervjuer sker löpande. Märk ansökan med dnr. 25163/2018 som också anges i mailets ämnesrad. Skicka endast personligt brev och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.
Alternativt kan du skicka din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM.