Vi söker en chef till enheten för Sverigebildsanalys

Vi har i uppdrag att följa och analysera omvärldens bild av Sverige och att förmedla denna kunskap till andra aktörer. Vi söker nu en chef till enheten för Sverigebildsanalys som kan bidra till att utveckla denna verksamhet vidare.

Enheten för Sverigebildsanalys genomför kvantitativa och kvalitativa studier med geografiskt och tematiskt fokus tillsammans med samarbetspartners i Sverige och utomlands. Enheten följer även andra indikatorer av Sveriges attraktions- och konkurrenskraft, exempelvis internationella undersökningar, index medierapportering och samtalet om Sverige på digitala plattformar. Våra analyser ska vara stöd för privata och offentliga aktörer (så som svenska ambassader, myndigheter, civilsamhällets aktörer och företag) med behov av att kommunicera med internationella målgrupper. Analyserna ligger även till grund för SI:s egen utveckling av kommunikation om Sverige.

Som chef för enheten leder och utvecklar du enhetens analysarbete. Du ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet och engagerar enhetens fyra analytiker att tillsammans nå verksamhetens mål. Du arbetar nära och tillsammans med dina medarbetare samtidigt som du tar de övergripande och strategiska beslut som behövs. För att trivas i rollen hos oss behöver du ha erfarenhet av att leda samtidigt som du har förmåga att analysera stora mängder omvärldsinformation, åskådliggöra mönster och trender och dra slutsatser utifrån dessa. Du ska också kunna agera beställare gentemot externa leverantörer inom området och utveckla nya frågeställningar och metoder. Det är också viktigt att du har förmåga att kommunicera resultat och slutsatser på ett tydligt sätt visuellt, i skrift och tal. Tjänsten kräver intresse för att leda team, bygga och underhålla internationella relationer och nyfikenhet för en värld i förändring.

Vi söker dig som har:

 • relevant utbildning inom ex. samhälls-, naturvetenskapligt eller inom annat för tjänsten relevant område
 • erfarenhet av chefsuppdrag inom analys inkl. budget- och personalansvar
 • tre års arbetslivserfarenhet med kvantitativ och/eller kvalitativ analys
 • dokumenterad erfarenhet av att skriva och presentera resultat i bok- eller rapportform
 • goda kunskaper om Sverige och det svenska samhället
 • kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift

Det är även meriterande om du har:

 • genomgått ledarskaps- eller chefsutbildning
 • erfarenhet av att beställa analyser av externa leverantörer
 • erfarenhet av digitala analysverktyg och statistikprogram
 • erfarenhet av analys av innehåll i traditionella och digitala medier
 • goda kunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska

Som person är du drivande, strategisk och tydlig. Du är förtrogen med att utöva ledarskap och trivs i rollen som chef och att stå inför publik och presentera SI:s analysarbete. Du arbetar effektivt både individuellt och i grupp och du har lätt för att skapa förtroende och arbetsglädje omkring dig.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Anställningen är tillsvidare med sex månaders inledande provanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. SI tillämpar tidsbegränsade chefsförordnande om tre år och din tjänstebenämning inom myndigheten är analytiker.

Närmare upplysningar lämnas av Avdelningschef Per-Arne Wikström. Fackliga ombud är Markus Forslund (Saco-S) och Katharina Holmén (ST). Samtliga kan nås på telefon 08-453 78 00.

Välkommen med din ansökan till rekrytering@si.se senast 2020-09-06. Märk ansökan med dnr. 09111/2020 ange också diarienumret i mailets ämne/ärenderad. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.