Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 22222/2019. Denna information anslogs 2019-06-12.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

SI är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede där vi fortsätta bygga relationer och skapa förtroende för Sverige i en snabbt föränderlig värld. Vi implementerar en ny styrmodell, utvecklar våra arbetssätt och rustar för att ta nästa steg i vår digitalisering. SI arbetar i ett brett internationellt sammanhang och erhåller uppdrag och anslag från fyra utgiftsområden samt genom bidrags- och avgiftsintäkter.

Enhetens uppdrag är att säkerställa att SI har en väl fungerande process för ekonomistyrning, som ger generaldirektör och chefer förutsättningar att besluta om och följa upp verksamhet och resurser så att dessa nyttjas effektivt för att nå uppsatta mål. Enheten ansvarar för myndighetens ekonomiförvaltning och tar fram de underlag som krävs för ledningens beslut och säkerställer att SI följer de ekonomiadministrativa och förvaltningsrättsliga regelverken i staten och att myndigheten lever upp till krav på en relevant intern styrning och kontroll. SI är helhetskund hos Statens servicecenter.

Vi söker nu en ekonomihandläggare på visstid för att medverka i arbetet med :

  • utredning/utveckling av ekonomiadministrativa system (Visma, Proceedo, Flex, och Agresso)
  • övriga utvecklingsprojekt inom ekonomiadministration och betalningar
  • utveckling av intern kontroll
  • övriga uppgifter inom ekonomi- och redovisningsområdet, såsom avstämningar och ekonomiska utredningar

Vi söker dig som är nyutexaminiserad ekonom eller i slutet av din utbildning eller har annan relevant ekonomiutbildning och erfarenhet av arbete inom ekonomiadministration. Du är noggrann i ditt arbete och håller tidsfrister. Du är bra på att arbeta i team och som person är du lyhörd, pedagogisk och skapar goda arbetsrelationer för att nå resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är en visstidsanställning om 8 månader, tillträdesdatum 5 aug 2019.
Vi eftersträvar en etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschefen Iréne Dickman. Fackliga ombud är Katharina Holmén (ST) och Markus Forslund (SACO). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2019-05-16. Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med 22222/2019, ange också diarienumret i mailets ämne/ärenderad. Alternativt skickar du ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.