Engelskspråkig kommunikatör med inriktning på sociala medier

Vill du projektleda Sveriges officiella digitala kanaler?

Beslut om anställning

Svenska institutet har tagit beslut om anställning för diarienummer  24688/2018.
Denna information anslogs 2018-06-20.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

SI söker en engelskspråkig kommunikatör med inriktning på sociala medier.

Enheten för Sverigekommunikation jobbar med att kommunicera Sverige utomlands. Vi ansvarar för Sveriges officiella digitala kanaler på flera olika språk. Nu söker vi en vikarierande ansvarig för vår engelskspråkiga digitala kommunikation på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter samt webbplatsen sweden.se.

Ditt ansvar är att tillsammans med kollegor och externa leverantörer planera verksamheten på både lång och kort sikt för att ständigt ligga i digital framkant och engagera unga målgrupper. Utifrån händelser i omvärld och prioriterade tematiker ansvarar du för att den löpande produktionen av innehåll till sociala medier når rätt målgrupper och följer en strategisk och kostnadseffektiv linje. Du agerar beställare gentemot leverantörer av bild, film och annan kommunikation och du ansvarar för budget, resultat och rapportering, liksom för externa samarbeten. Du ansvarar även för att identifiera kanalernas utvecklingsbehov och sätta en strategisk agenda för dessa.

Vi söker dig som har erfarenhet av strategiska, kreativa, tekniska och juridiska aspekter av digital kommunikation. Du har god kännedom om hur de stora digitala plattformarna fungerar och vilka möjligheter som finns. Du arbetar datadrivet och alltid utifrån ett mottagarperspektiv och du har erfarenhet av att arbeta i olika digitala format, särskilt film. Samtidigt har du en helhetssyn på hur olika kommunikationskanaler samverkar i en helhet och mot specifika målsättningar. Du har ett stort intresse för omvärld och samtid, samt förmåga att snabbt omsätta trender och händelser till relevant kommunikation.

Som person är du drivande, strategisk och tydlig i din kommunikation, skriftligt och muntligt. Du arbetar effektivt både individuellt och i grupp och du har lätt för att skapa förtroende och arbetsglädje omkring dig. Du är prestigelös och öppen för nya infallsvinklar, samtidigt som du kan samla ihop dessa till en tydlig väg framåt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi söker dig som har:

  • relevant eftergymnasial utbildning
  • flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet av att arbeta med sociala medier och leda digitala projekt med flera olika intressenter och medverkande
  • Erfarenhet av målgruppsanalys och arbete med såväl kvantitativa som kvalitativa mål för digital verksamhet, samt uppföljning
  • Mycket goda kunskaper i engelska och svenska
  • Goda kunskaper om Sverige och det svenska samhället

Det är meriterande om du också har erfarenhet av att arbeta med målgrupper utanför Sverige och om du har erfarenhet av att planera verksamhet och budget.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2019-09-30. Tillträde 1 september 2018 eller efter överenskommelse.
Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.
Din tjänstebenämning inom myndigheten är kommunikatör.

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Jenny Ljung. Fackliga ombud är Rachel Weiner för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga kan nås på 08-453 7800.
Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2018-05-25.
Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med 24688/2018 ange också diarienumret i mailets ämne/ärenderad. Alternativt skickar du ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.