Handläggare med inriktning mot handels- och näringslivsfrämjande

SI har i uppdrag att medverka till genomförandet av Regeringens exportstrategi och vi söker nu en handläggare som kan utveckla denna verksamhet vidare.

Beslut om anställning

Svenska institutet har tagit beslut om anställning för diarienummer  24782/2018.
Denna information anslogs 2018-06-26.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Avdelningen för Internationella relationer har till uppgift att främja internationellt samarbete som bidrar till kunskapsutveckling med inriktning på en hållbar global utveckling genom att stödja erfarenhetsutbyte mellan organisationer och individer. I avdelningens ansvar ingår att förmedla finansiellt stöd, planera och genomföra utbildningsprogram, samt att kommunicera Sverige som kunskapsnation. Avdelningen ansvarar även för stöd till SI:s arbete med relationsförvaltning.

Arbetsuppgifter

SI har i uppdrag att medverka till genomförandet av Regeringens exportstrategi. Här har SI, med stöd från Exportstrategin, och i samarbete med en bredd av svenska aktörer på området, utvecklat ny kommunikation och nya stöd, t.ex. inom regeringens strategiska samverkansprogram och inom området Sverige som näringslivsnation. Ett av uppdragen avser att planera och genomföra besöksprogram för kvalificerade målgrupper av internationella beslutsfattare inom områden som är grundläggande för en hållbar samhällsutveckling, liksom inom innovation och entreprenörskap där en svensk kompetens efterfrågas.

Vi söker nu en handläggare som kan utveckla denna verksamhet vidare. Du kommer att ansvara för flera besök under året och förväntas hålla löpande kontakt med leverantörer, föreläsare samt programdeltagare. Arbetet är omväxlande och kräver stor flexibilitet. Utifrån verksamhetens behov sätter du självständigt en struktur för ditt arbete samt förankrar och kommunicerar ditt arbete med såväl kollegor som din chef. Du är initiativrik och har lätt att identifiera utvecklingsmöjligheter för verksamheten. Du är bekväm i rollen som beställare och kravställare gentemot externa leverantörer. Du är en lagspelare och tar ansvar för att din kunskap kommer till nytta för kollegor och för organisationen i sin helhet. Tjänsten ställer höga krav på samarbete med såväl externa aktörer som andra enheter inom SI, varför vi särskilt värderar samarbetsförmåga och social kompetens.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • har akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
  • har erfarenhet av att arbeta som handläggare och/eller projektledare
  • har relevanta kunskaper om svenskt näringsliv, det svenska innovationssystemet samt Sveriges styrkor internationellt
  • har erfarenhet av att vara värd och ha helhetsansvar för personer från olika länder
  • är van IT-användare
  • är en god administratör
  • kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift

För att trivas i rollen har du förmågan att snabbt ta till dig nya förutsättningar och omsätta dessa i praktisk handling. Du är utåtriktad, kommunikativ och har lätt för att bygga relationer samtidigt som du är idé- och initiativrik, ansvarsfull och flexibel. Vidare är du kreativ, driven och har ett stort intresse för internationella frågor.

Det är dessutom meriterande om du har:

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Din tjänstebenämning inom myndigheten är handläggare. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Mer information

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Adiam Tedros. Fackliga ombud är Rachel Weiner för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Ansökan

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2018-05-29.

Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se
Märk ansökan med 24782/2018 som också anges i mailets ärenderad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet BOX 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.