Vi söker en enhetschef till Global kommunikation

Hur skulle du hanterat omvärldens frågor kring ASAP Rocky?

Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 22964/2019. Denna information anslogs 2019-12-30.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

ASAP Rocky i all ära men att hantera den typen av frågor är bara en liten del av uppdraget. Vi söker dig som genom kommunikation vill leda och utveckla en verksamhet som bidrar till att stärka Sveriges långsiktiga relationer med omvärlden och ökar attraktionskraften för Sverige. Tjänsten är som enhetschef för enheten Global kommunikation, bestående av ca 15 medarbetare plus anlitade konsulter.

Som chef för enheten har du en av nyckelrollerna för att vidareutveckla SI:s externa relationer och i samarbete med aktörer stärka kommunikationen om Sverige. Enhetens uppdrag är att utveckla SI:s kommunikation av den breda berättelsen och grundläggande fakta om Sverige till breda målgrupper globalt, såväl digitalt och i tryckt form som genom andra kanaler på flera språk. Enheten utvecklar, marknadsför och förvaltar dessutom Sharing Sweden, Image bank Sweden och andra tjänster som ska underlätta för aktörer att använda SI:s utbud av kommunikationsmaterial om Sverige.
Exempel på målgrupper är utlandsmyndigheter, lärosäten och andra aktörer inom offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv.

Inom enhetens ansvarsområde ligger också att utveckla SI:s strategiska arbete med varumärket Sverige och erbjuda stöd kring grafisk produktion för Sverigekommunikation till övriga enheter på SI. Du leder det operativa arbetet i linje med SI:s vision och styrmodell. Tillsammans med de andra enhetscheferna leder du förändringsarbeten enligt avdelningschefens direktiv.

SI är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede där vi stärker vår kapacitet att bygga relationer och skapa förtroende för Sverige i en snabbt föränderlig värld. Vi har implementerat en ny styrmodell, utvecklar våra arbetssätt och rustar för att ta nästa steg i vår digitalisering.
SI är expertmyndighet inom offentlig diplomati med en bred verksamhet. Våra uppdrag genomförs med finansiering inom internationell samverkan, näringsliv, högre utbildning samt internationellt bistånd.
Vi jobbar i en internationell miljö som präglas av öppenhet, kreativitet och engagemang. Vår vision är en värld där individer och stater samverkar för att lösa framtidens globala utmaningar.

Vi söker dig som har

  • Utbildning inom kommunikationsvetenskap eller jämförbart ämnesområde
  • Flerårig erfarenhet som chef i arbetsledande funktion
  • Erfarenhet av ansvar för digital kommunikation
  • Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
  • Erfarenhet av offentlig verksamhet, gärna statlig
  • Erfarenhet av att arbeta mot internationella målgrupper

Som person har du

Stort intresse för samhällsfrågor i en internationell kontext och en naturlig fallenhet för att navigera och prioritera i kreativa och stundtals intensiva sammanhang.

Du förstår de utmaningar som ställs på en värderingsstyrd, offentlig aktör som SI. Du behöver kunna möta de krav på en öppen och rättssäker förvaltning som ställs på en myndighet och dessutom vara lyhörd för ändrade förutsättningar i omvärlden och de utmaningar som digitaliseringen medför.

Det är även meriterande med erfarenhet av sociala medier i hela dess bredd, kommunikationsstrategisk kompetens, goda kunskaper i ytterligare ett världsspråk i såväl tal som skrift, kunskap om varumärkesutveckling och erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete utomlands

 SI tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden, kombinerat med tillsvidareanställning. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Tillträde enligt överenskommelse.

I denna rekrytering samarbetar Svenska institutet med Compass, vid eventuella frågor eller för att inleda en dialog är du välkommen att kontakta Hans Jansson på 073-461 36 03 hans.jansson@compass.se, Bo Bengtsson på 070-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se eller Maria Andersson på 073-4211611 maria.andersson@compass.se. Ansök via denna länk. 
Ansvarig avdelningschef för rekryteringen är Per-Arne Wikström. Fackliga ombud är Markus Forslund för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga kan nås på 08-453 7800.
Intervjuer kommer att ske löpande, dock ser vi gärna din intresseanmälan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2019-10-27.