Strategisk chef till vår avdelning för Sverigekommunikation

Svenska institutet (SI) söker SI söker dig som vill leda och utveckla vår avdelning för Sverigekommunikation och bidra till att stärka Sveriges långsiktiga relationer med omvärlden samt öka attraktionskraften för Sverige.

Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 25369/2018. Denna information anslogs 2019-04-23.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

SI är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede där vi stärker vår kapacitet att bygga relationer och skapa förtroende för Sverige i en snabbt föränderlig värld. Vi implementerar en ny styrmodell, utvecklar våra arbetssätt och rustar för att ta nästa steg i vår digitalisering.

SI är expertmyndighet inom offentlig diplomati med en bred verksamhet. Våra uppdrag genomförs med finansiering inom internationell samverkan, näringsliv, högre utbildning samt internationellt bistånd.
Vi jobbar i en internationell miljö som präglas av öppenhet, kreativitet och engagemang. Vår vision är en värld där individer och stater samverkar för att lösa framtidens globala utmaningar.

Ditt uppdrag :

Du lägger fast inriktning och utveckling av myndighetens ­Sverigekommunikation till målgrupper i omvärlden. Du har en nyckelroll att vidareutveckla SI:s externa relationer och i samarbete med aktörer stärka samordning och kommunikation om Sverige. Du stödjer generaldirektören i det övergripande strategiska utvecklingsarbetet för SI, tillsammans med dina tre kollegor i ledningsgruppen. Det operativa arbetet leds av enhetscheferna i linje med SI:s vision och styrmodell. Tillsammans med enhetscheferna leder du avdelningens förändringsarbete mot nya arbetssätt.

Den nya avdelningen består av tre enheter och drygt 50 medarbetare; Tematisk kommunikation och analys, Global kommunikation och Svenska institutet i Paris.

Avdelningens uppgifter

 • utveckla övergripande strategisk kommunikation och dialog om Sverige, driva SI:s arbete med Sverigebildsstrategin och samarbetet inom Nämnden för sverigefrämjande i utlandet (NSU)
 • utveckla tematisk kommunikation samt stödja utlandsmyndigheter och andra vidareförmedlare i kommunikation om Sverige
 • ansvara för Sveriges officiella digitala kanaler på fyra språk där SI arbetar globalt direkt mot slutmålgrupp
 • utveckla verksamheten vid Svenska institutet i Paris
 • analys av Sverigebilden och Sveriges relevans

Dina egenskaper

Du är en erfaren och trygg chef och ledare som tycker om att leda och utveckla människor. Du trivs i rollen som chef med utpräglat strategisk fokus. Du är prestigelös, lyhörd och kommunikativ och skapar goda arbetsrelationer och nätverk för att nå resultat. Du förstår de utmaningar som ställs på en myndighet, med krav på en öppen och rättssäker förvaltning i en omvärld där digitaliseringen snabbt förändrar förutsättningar och villkor.

Kvalifikationer

 • erfarenhet av att leda utveckling och förvaltning av komplext kommunikationsarbete
 • erfarenhet att leda genom chefer och på strategisk nivå
 • vana av att leda i förändring och utveckling
 • dokumenterad erfarenhet av chefs- och budgetansvar
 • erfarenhet av att leda och representera/företräda verksamhet
 • mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, samt gärna ett tredje världsspråk.
 • du har en relevant akademisk utbildning.

SI tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden, kombinerat med tillsvidareanställning. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Tillträde enligt överenskommelse.                                                                                              

Om Svenska institutet
Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska ambassader och konsulat. Se vidare på www.si.se.
Vid intresse I denna rekrytering samarbetar Svenska Institutet med Compass, vid eventuella frågor eller för att inleda en dialog är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Hans Jansson på 073-461 36 03 hans.jansson@compass.se eller researchkonsult Maria Andersson på 073-4211611 maria.andersson@compass.se Intervjuer kommer att ske löpande, dock behöver vi din intresseanmälan senast den 13 januari 2019! Ansök här.
Ange diarienummer 25369/2018 i din ansökan.