Svenska institutet söker en analytiker (vik.)

Svenska institutet (SI) har i uppdrag att följa och analysera omvärldens bild av Sverige och att förmedla denna kunskap till andra aktörer. Till enheten för tematisk kommunikation och analys söker vi nu en analytiker som kan bidra till att utveckla denna verksamhet vidare.

Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 25811/2018. Denna information anslogs 2018-02-20.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Tillsammans med samarbetspartners i Sverige och utomlands genomför vi både kvantitativa och kvalitativa studier, med geografiskt och tematiskt fokus. SI följer även andra indikatorer av Sveriges attraktions- och konkurrenskraft, exempelvis internationella undersökningar, index medierapportering och samtalet om Sverige på digitala plattformar. Våra analyser ska vara stöd för privata och offentliga aktörer med behov av att kommunicera med internationella målgrupper. Exempel på dessa aktörer är svenska ambassader, myndigheter, civilsamhällets aktörer och företag. Analyserna ligger även till grund för SI:s egen utveckling av kommunikation om Sverige.

Vi söker nu en erfaren och kommunikativ analytiker som ska bidra till att utveckla vårt analysarbete. Analysverksamheten på SI innefattar två heltidstjänster. Du ska ha förmåga att analysera stora mängder omvärldsinformation, åskådliggöra mönster och trender och dra slutsatser utifrån dessa. Du ska också kunna agera beställare gentemot externa leverantörer inom området och utveckla nya frågeställningar och metoder. Det är också viktigt att du har förmåga att kommunicera resultat och slutsatser på ett tydligt sätt visuellt, i skrift och tal.

Tjänsten kräver intresse för internationella relationer och nyfikenhet för en värld i förändring. Som person är du drivande, strategisk och tydlig. Du trivs med att stå inför publik och presentera SI:s analysarbete. Du arbetar effektivt både individuellt och i grupp och du har lätt för att skapa förtroende och arbetsglädje omkring dig. Du är prestigelös och öppen för nya infallsvinklar, samtidigt som du kan samla ihop dessa till en tydlig väg framåt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi söker dig som:

 • har relevant högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi eller medie- och kommunikationsvetenskap
 • har minst tre års arbetslivserfarenhet som analytiker
 • har erfarenhet av att arbeta med kvantitativa och kvalitativa analyser
 • erfarenhet av analys av innehåll i traditionella och digitala medier
 • har dokumenterad erfarenhet av att skriva och presentera resultat i bok- eller rapportform
 • är en mycket god kommunikatör i text och tal på svenska och engelska
 • är en van IT-användare
 • har goda kunskaper om Sverige och det svenska samhället
 • är idé- och initiativrik, ansvarsfull och flexibel

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av att beställa analyser av externa leverantörer
 • erfarenhet av att hantera statistikprogram
 • goda kunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska

Tjänsten är ett vikariat med tillträde senast 1 mars 2019 dock längst till och med 31 december 2019. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Närmare upplysningar lämnas av vik. enhetschef Sergio Guimaraes. Fackliga ombud är Markus Forslund för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga kan nås på 08-453 7800.

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2019-01-14.

Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med dnr:25811/2018 ange också diarienumret i mailets ämne/ärenderad. Alternativt skickar du ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.