Svenska institutet söker en chef för myndighetskommunikation

Vill du leda och utveckla verksamheten för vår nya enhet Myndighetskommunikation?

Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 24646/2018. Denna information anslogs 2018-12-28.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Svenska institutet
SI är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede där vi ser över vår kapacitet att fortsätta bygga relationer och skapa förtroende för Sverige i en snabbt föränderlig värld. Vi implementerar en ny styrmodell, utvecklar våra arbetssätt och rustar för att ta nästa steg i vår digitalisering. Från den 1 juli har vi en ny organisation som ger förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta på ett mer effektivt och målstyrt sätt. SI arbetar i ett brett internationellt sammanhang och erhåller uppdrag och anslag från fyra utgiftsområden samt genom bidrags- och avgiftsintäkter. Det bidrar till att vår verksamhet är komplex.

Avdelningen för digitalisering och kommunikation
Avdelningen har det övergripande strategiska och operativa ansvaret för SI:s externa och interna myndighetskommunikation, myndighetsövergripande externa relationer, samt det samordnade stödet till GD. Avdelningen ansvarar för SI:s IT-styrning och förvaltning, myndighetens digitaliseringsarbete samt arkiv och registratur. Avdelningen har två enheter, enheten för myndighetskommunikation och enheten för förvaltning och utveckling med tillsammans cirka 20 medarbetare.

Enheten för myndighetskommunikation
Enheten har det övergripande ansvaret för SI:s externa och interna myndighetskommunikation, samt grafiska profil. Enheten ger ett samordnat strategiskt och administrativt stöd till GD. Enheten ansvarar för krishantering och kommunikation och som enhetschef är du myndighetens krisledare. Ett utvecklingsuppdrag för den nya enheten är att utveckla de myndighetsövergripande samarbetena och SI:s ledningskommunikation. SI har en enhet i Paris och enheten för myndighetskommunikation är funktionellt ansvarig för rätt styrning och stöd till SI Paris inom sina områden.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du underställd chefen för avdelningen digitalisering och kommunikation, ingår i avdelningens ledningsgrupp och föredrar regelbundet i myndighetens ledningsgrupp. Du har personalansvar för åtta medarbetare. Du ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet inom enhetens ansvarsområde och att engagera medarbetarna i att tillsammans nå verksamhetens mål. Du arbetar nära medarbetarna på enheten och kan samtidigt ta de övergripande beslut som behövs för att ge underlag på en strategisk nivå, till avdelningsledning och GD. I rollen ingår att ansvara för de leverantörsförbindelser som enheten behöver. Ett tydligt, kommunikativt och kollegialt ledarskap eftersträvas.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Relevant akademisk utbildning
  • Gedigen erfarenhet av extern kommunikation och externa relationer
  • Erfarenhet av intern kommunikation och ledningskommunikation
  • Erfarenhet av kriskommunikation och krishantering
  • Erfarenhet som chef, inklusive budget- och personalansvar
  • Erfarenhet av att leda i förändring och utveckling
  • Erfarenhet från offentlig sektor eller från statliga bolag/stiftelser
  • God förmåga att kommunicera i tal och skrift utifrån målgruppers behov på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

  • Kunskap om grafisk profil och grafisk produktion
  • Kunskap om sociala medier och digital kommunikation

Du är förtrogen med att utöva ledarskap och trivs i rollen som chef. Du är prestigelös, lyhörd och kommunikativ och skapar goda arbetsrelationer för att nå resultat. SI tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden, kombinerat med tillsvidareanställning. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen till ett spännande uppdrag i en internationell myndighet i förändring och utveckling!

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschef Anna Rudels. Fackliga ombud är Katharina Holmén (ST) och Maria Kron (SACO). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00. SI samarbetar i denna rekrytering med SOURCE, där Christel Persson tel. 0736-55 23 00 i första hand svarar på frågor och Ann Peyron Östlund, tal 0708-78 42 26 som också kan svara på frågor.

Skicka din ansökan till rekrytering@si.se senast 2018-09-13, intervjuer sker löpande. Märk ansökan med dnr. 24646/2018, som också anges i mailets ämnesrad. Skicka endast personligt brev och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov. Alternativt kan du skicka din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM.