Svenska institutet söker en chef för IT och digitalisering

Vill du leda och utveckla verksamheten för vår nya enhet för förvaltning och utveckling?

Beslut om anställning

Svenska institutet har tagit beslut om anställning för diarienummer  24645/2018.
Denna information anslogs 2018-07-06.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

 

Svenska institutet
SI är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede där vi ser över vår kapacitet att fortsätta bygga relationer och skapa förtroende för Sverige i en snabbt föränderlig värld. Vi implementerar en ny styrmodell, utvecklar våra arbetssätt och rustar för att ta nästa steg i vår digitalisering. Från den 1 juli har vi en ny organisation som ger förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta på ett mer effektivt och målstyrt sätt. SI arbetar i ett brett internationellt sammanhang och erhåller uppdrag och anslag från fyra utgiftsområden samt genom bidrags- och avgiftsintäkter. Det bidrar till att vår verksamhet är komplex.

Avdelningen för digitalisering och kommunikation

Avdelningen har det övergripande strategiska och operativa ansvaret för SI:s externa och interna myndighetskommunikation, myndighetsövergripande externa relationer, samt det samordnade stödet till GD. Avdelningen ansvarar för SI:s IT-styrning och förvaltning, myndighetens  digitaliseringsarbete samt arkiv och registratur. Avdelningen har två enheter och cirka 20 medarbetare.

 

Enheten för förvaltning och utveckling

Enheten ansvarar för SI:s IT–infrastruktur , förvaltningsmodell, IT-säkerhet och övriga IT-relaterade frågor. Ansvar för myndighetens verksamhetsutveckling och förmåga inom digitalisering finns också här, samt ansvar för myndighetens registratur och arkiv. Enhetens utvecklingsuppdrag innebär att samlat arbeta med digitaliseringens möjligheter och utmaningar för hela SI, bla genom SI:s nya förvaltnings- och utvecklingsmodell, samt att utveckla och modernisera SI:s dokumenthantering.

SI har en enhet i Paris. Enheten för förvaltning och utveckling är funktionellt ansvarig för rätt styrning och stöd till SI Paris inom sina områden.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef är du underställd chefen för avdelningen digitalisering och kommunikation, ingår i avdelningens ledningsgrupp och föredrar regelbundet i myndighetens ledningsgrupp. Du har personalansvar för åtta medarbetare. Du ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet inom enhetens ansvarsområde och att engagera medarbetarna i att tillsammans nå verksamhetens mål. Du arbetar nära medarbetarna på enheten och kan samtidigt ta de övergripande beslut som behövs för att ge underlag på en strategisk nivå till avdelningsledning och GD. I rollen ingår att ansvara för de leverantörsförbindelser som enheten behöver. Ett tydligt, kommunikativt och kollegialt ledarskap eftersträvas.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

  • Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet samt utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
  • Gedigen erfarenhet av IT-förvaltning och utveckling. God förståelse och erfarenhet av metoder för att styra IT-drift kopplat till verksamhetsutveckling med användarna i fokus.
  • Erfarenhet av att leda kravställning på tjänstebaserade lösningar och IT- driftsleverantör.
  • Chefserfarenhet/eller dokumenterad erfarenhet av att leda och driva stora, komplexa uppdrag/projekt.
  • Erfarenhet av att leda i förändring och utveckling.
  • Erfarenhet inom offentlig
  • Goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du har

  • Erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling kopplat till digitaliseringens möjligheter och utmaningar.
  • Erfarenhet av digitala plattformar och Microsoftbaserade miljöer, molnleverantörer som MS Office 365/Azure, Amazon Webservices och Google, WordPress och erfarenhet av ärende – och dokumenthantering.
  • Kunskap om informationssäkerhet och dataintegritet.

Du är förtrogen med att utöva ledarskap och trivs i rollen som chef. Du är prestigelös, lyhörd och kommunikativ och skapar goda arbetsrelationer för att nå resultat.

SI tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden, kombinerat med tillsvidareanställning. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen till ett spännande uppdrag i en internationell myndighet i förändring och utveckling!

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschef Anna Rudels. Fackliga ombud är Katharina Holmén (ST) och Rachel Weiner (SACO). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00. SI samarbetar i denna rekrytering med SOURCE där Ann Peyron Östlund, tel 0708-784226 eller Jenny Håkansson, tel 073-145 59 97 som också kan svara på frågor.

 Skicka din ansökan till rekrytering@si.se senast 2018-05-27, intervjuer sker löpande. Märk ansökan med dnr. 24645/2018, som också anges i mailets ämnesrad. Skicka endast personligt brev och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.

Alternativt kan du skicka din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM.