Svenska institutet söker handläggare till enheten för stipendier och projektstöd

Svenska institutets avdelning för internationella relationer har till uppgift att möjliggöra samarbeten, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte med SI:s målgrupper.

Beslut om anställning
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 25266/2018. Denna information anslogs 2018-10-30.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Med utgångspunkt i svenska erfarenheter, kompetenser och värderingar bygger vi varaktiga relationer och aktiva nätverk med talanger, opinions­bildare och beslutsfattare världen över. Målsättningen är att SI:s stöd ska leda till att målgrupperna stärks i sin förmåga att bidra till utveckling och förändring. Avdelningen består av tre enheter med sammanlagt drygt 40 medarbetare.

Enheten för stipendier och projektstöd främjar samverkan mellan aktörer, såväl i Sveriges närområden som i omvärlden, genom att förmedla finansiellt stöd. Projektstöden avser samarbetsinsatser mellan svenska och utländska parter och ska bidra till kunskapsuppbyggnad, opinionsbildning och policyskapande. Stipendieverksamheten ska bidra till en kvalificerad kompetensförsörjning i Sveriges närområde och i utvecklingsländer samt stärka individerna som potentiella ledare och förändringsaktörer och skapa långsiktiga relationer dem emellan och till Sverige.

Arbetsuppgifter

Dina uppgifter är att handlägga projektansökningar om gränsöverskridande samarbeten och tvärsektoriella partnerskap inom Östersjöområdet och östra Europa inklusive Ryssland.  I uppgifterna ingår även att företräda verksamheten externt i sammanhang där du presenterar resultat och projektmöjligheter. Som handläggare förväntas du delta aktivt i omvärldsbevakning och analys av för verksamheten betydelsefulla områden så som sektor- och samhällsutvecklingen i regionen, relevanta EU-policyer och program samt SI:s och andra aktörers verksamheter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • har dokumenterad erfarenhet av handläggning och administration av projektansökningar och god förmåga att förstå projektprocesser
  • har erfarenhet av internationellt samarbete och EU-kunskap (projekt/program)
  • har kunskaper om EU:s strategi för Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap
  • har relevant akademisk utbildning
  • kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift
  • är en kommunikativ och relationsskapande person med god samarbetsförmåga
  • är noggrann och tar stort eget ansvar
  • är en van IT-användare med goda kunskaper i Microsoft Windows och Microsoft Office

Meriterande erfarenheter:

  • Erfarenhet av näringslivsfrågor

Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Vi eftersträvar en etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Enhetschef Åsa Lundmark. Fackliga ombud är Markus Forslund för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2018-09-12. Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Märk ansökan med dnr: 25266/2018 ange också diarienumret i mejlets ämnes-/ärenderad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM. Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov.