Svenska institutet söker HR-chef

Vill du leda och utveckla verksamheten för vår nya HR-enhet?

Beslut om anställning

Svenska institutet har tagit beslut om anställning för
dnr. 24644/2018. Denna information anslogs 2018-06-25.

Överklagande av beslut
Den som vill överklaga ovanstående beslut ska skriva till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm. Tala om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Svenska institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Svenska institutet
SI är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede där vi ser över vår kapacitet att fortsätta att bygga relationer och skapa förtroende för Sverige i en snabbt föränderlig värld. Vi implementerar en ny styrmodell, utvecklar våra arbetssätt och rustar för att ta nästa steg i vår digitalisering. Från den 1 juli har vi en ny organisation som ger förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta på ett mer effektivt och målstyrt sätt. SI arbetar i ett brett internationellt sammanhang och erhåller uppdrag och anslag från fyra utgiftsområden samt genom bidrags- och avgiftsintäkter. Det bidrar till att vår verksamhet är komplex.

Avdelningen för ledning och styrning

Avdelningen blir en av två funktionella avdelningar med uppgift att utveckla styrning och stöd till chefer och medarbetare. Fokus ligger på ledarskap och medarbetarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt samt inom ekonomistyrning. Avdelningens verksamhet är strategisk och långsiktig samtidigt som effektivt stöd för chefer och medarbetare också kräver lyhördhet och förmåga att utveckla användarvänliga stöd i vardagen. Effektiviteten ska tillvaratas genom att vi samarbetar med andra aktörer och utnyttjar teknikens möjligheter i verksamhetsutvecklingen. Avdelningen har två enheter och knappt 20 medarbetare.

 

Enheten för HR

Enheten driver arbetet för att engagera och stödja chefer i ett gott ledarskap och ge medarbetare stöd i ett personligt ledarskap som bottnar i statens och SI:s värdegrund. Enheten säkerställer att SI har väl fungerande processer för kompetensförsörjning, lönebildning, en god arbetsmiljö och lokal samverkan, som ger chefer förutsättningar att besluta om verksamhet och resurser på bästa sätt för att nå uppsatta mål. För att fortsatt utveckla en god arbetsmiljö, ett aktivitetsbaserat arbetssätt och ett professionellt besöksmottagande ingår frågor som berör den fysiska arbetsmiljön och daglig service i den nya enhetens ansvar. Ett särskilt utvecklingsuppdrag för den nya enheten blir att skapa en helhetssyn på SI:s arbetsmiljöarbete, ett systematiskt arbetssätt med kompetensutveckling och ledarskapsfrågor utifrån olika roller samt att profilera SI för att säkerställa framtida rekryteringsbehov. Enheten svarar för metoder och tar fram de underlag som krävs för ledningens beslut och säkerställer att SI följer de personaladministrativa regelverken i staten samt lever upp till lagens krav på en god arbetsmiljö. Enheten driver arbetet med lokal samverkan och partsgemensamma överenskommelser.

SI har en enhet i Paris. HR-enheten är inom sina områden funktionellt ansvarig för rätt tillämpning av regelverk för en statlig myndighet i Frankrike samt stöd till enhetschef och personal på plats.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef är du underställd chefen för avdelningen för Ledning och styrning, ingår i avdelningens ledning och föredrar regelbundet i ledningsgruppen. Du är det naturliga navet som håller ihop arbetet med det förändringsarbete som SI:s chefer driver. Du ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet inom enhetens ansvarsområden och engagerar medarbetarna att tillsammans nå verksamhetens mål. Enheten kommer att ha sju medarbetare. Du arbetar nära medarbetarna på enheten och kan samtidigt ta de övergripande beslut som behövs för att ge underlag på en strategisk nivå, till avdelningsledning och GD. Du leder SI:s arbete med samverkan och MBL med arbetstagarorganisationerna. Ett tydligt, kommunikativt och kollegialt ledarskap eftersträvas.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Relevant akademisk utbildning.
  • Gedigen och bred erfarenhet av HR-arbete i offentlig sektor.
  • Erfarenhet som chef, inklusive budget- och personalansvar.
  • Erfarenhet av att leda i förändring och utveckling.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om har:

  • Erfarenhet av HR-arbete i statlig verksamhet.
  • Erfarenhet av att arbeta i organisation med internationell verksamhet.
  • Goda kunskaper i franska

Du är förtrogen med att utöva ledarskap och trivs i rollen som chef. Du är prestigelös, lyhörd och kommunikativ och skapar goda arbetsrelationer för att nå resultat.

SI tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden, kombinerat med tillsvidareanställning. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen till ett spännande uppdrag i en internationell myndighet i förändring och utveckling!

Upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschefen Mikaela Fredriksén Tollin. Fackliga ombud är Rachel Weiner för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga kan nås på telefon 08-453 78 00.  SI samarbetar i denna rekrytering med SOURCE där Ann Peyron Östlund, tel 0708-784226 eller Christine Perschon tel  070 – 813 91 57 som också kan svara på frågor.

Skicka din ansökan till rekrytering@si.se senast 2018-05-21, intervjuer sker löpande. Märk ansökan med dnr. 24644/2018, som också anges i mailets ämnesrad. Skicka endast personligt brev och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov. Alternativt kan du skicka din ansökan till Svenska institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM.