Östersjöregionen samlades i Tallinn

Den 4-5 juni träffades runt 770 personer från Östersjöregionen i Tallinn vid en årlig konferens för att diskutera regionens framtid och vad som åstadkommits hittills.

Länderna kring Östersjön står inför gemensamma utmaningar såsom till exempel att rena ett smutsigt hav, förebygga effekterna av klimatförändringar och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. När Estland, Lettland, Litauen och Polen blev EU-medlemmar 2004 skapades en ny situation i Östersjöregionen. I och med utvidgningen 2004 blev Östersjön nära nog ett innanhav i den Europeiska unionen. Betydelsen av att åtta av nio länder runt Östersjön nu var EU-medlemmar uppmärksammades tidigt. Europaparlamentet föreslog redan 2006 att en strategi för Östersjöområdet skulle utarbetas.

EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs 2009, handlar om gemensam problemlösning i länderna runt Östersjön – att dra nytta av de möjligheter som ett ökat samarbete ger. Inget land kan ensam lösa Östersjöns miljöproblem men tillsammans kan länderna göra framsteg för att t.ex. stoppa övergödningen, minska utsläpp av farliga ämnen och förhindra oljeolyckor.

Förutom havsfrågorna omfattar strategin många andra gemensamma utmaningar och möjligheter. Oavsett om det handlar om transportlösningar, gemensamma utbildningssatsningar eller miljöfrågor är utgångspunkten alltid densamma: vi löser våra gemensamma utmaningar på ett bättre sätt om vi arbetar tillsammans.

Länderna delar på ansvaret vad gäller genomförandet av strategin. Runt om i regionen genomförs samarbeten som syftar till att nå strategins mål om att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Svenska institutet stöder samarbetet i Östersjöregionen genom att bl.a. finansiera organisationer som vill initiera projektsamarbeten vilka bidrar till att nå målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Dessutom bidrar Svenska Institutet aktivt till genomförandet av strategin med kapacitetsbyggande tränings- och ledarskapsprogram.

På konferensen i Tallinn samlades mer än 700 personer för att diskutera framtiden och vad som har åstadkommits hittills inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Läs mer om konferensen och ta del av av foton och videor från konferensen. 

Under konferensen i Tallinn arrangerade Svenska institutet ett Speakers Corner där aktuella ämnen för Östersjöregionen diskuterades såsom EU:s framtid, miljöhot mot havet, mångkulturella samhällen, #MeToo och civilsamhällets roll.

I Networking Village erbjöd Svenska institutet en plattform för möten och diskussioner mellan konferensens deltagare.


Svenska institutet var också medarrangör av en så kallad ”Participation Day”. Det är ett speciellt forum – en dialogyta mellan civilsamhället, kommuner, regioner, akademier och koordinatorer för Östersjösamarbetet. Här diskuterades projektidéer och möjligheter för gemensamma samarbeten. Denna gång var fokus på bioekonomi, energi och utbildning.

På plats i Tallinn fanns även flera projekt som Svenska institutet har bidragit till att få igång via stöd för projektinitiering i Östersjöregionen och tidigare samarbetspartners/deltagare vid ledarskapsprogram som Svenska institutet har genomfört.

DiveSmart Baltic och deltagare vid Baltic Leadership Programme Secure medverkade till att ordna en demonstrationsövning i Tallinns hamn.

Samarbetspartners och deltagare på ledarskapsprogrammet Baltic Leadership Programme Agenda 2030 arrangerade ett seminarium som tog upp kopplingarna mellan Östersjöstrategin och Agenda 2030.

Läs mer om EU:s strategi för Östersjöregionen. 

Läs mer om Svenska institutets verksamhet i Östersjöregionen.

Foton: Estlands utrikesdepartement och Katrine Larsen.