Övervägande positiv bild av Sverige i Amerika – men variation mellan länder

Bilden av Sverige i sju utvalda länder i Amerika är generellt positiv. Det visar en ny rapport från Svenska institutet (SI). Sverige rankas högt i jämförelse med andra länder och man associerar Sverige med fred och säkerhet, hållbarhet och utbildning. Inställningen till Sverige är något mindre positiv i USA jämfört med de andra undersökta länderna.
Camping

SI analyserar löpande bilden av Sverige utomlands för att förstå hur Sverige uppfattas och hur vi kan öka vårt lands attraktionskraft och möjligheter att samarbeta med omvärlden. I rapporten Bilden av Sverige i Amerika studeras bilden av Sverige i USA, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru. Rapporten undersöker hur den generella bilden av Sverige ser ut, vilka frågor allmänheten associerar till Sverige och om bilden av landet är i förändring.

Sammanfattningsvis visar rapporten bland annat att:

  • Sverige är i topp vid jämförelse med andra länder och rankas högst i sex av de sju undersökta länderna med undantag för Bolivia.
  • Sverige associeras framförallt med fred och säkerhet, hållbarhet och forskning samt sjukvård och hälsa.
  • Förändringen av Sverigebilden är huvudsakligen positiv. Mellan 9 och 30 % av de tillfrågade har ändrat sin bild av Sverige det senaste året, varav de allra flesta till en mer positiv bild. I USA hart dock en tredjedel av de som förändrat sin bild av Sverige som fått en mer negativ bild, ofta påverkad av att de tagit del av nyheter kopplade till kriminalitet, migration och integration.
  • Sverige som välfärdsstat präglar samtalet på digitala plattformar. De artiklar om Sverige som sticker ut och skapar engagemang i studien är ofta kopplade till det svenska välfärdssamhället. De artiklar som delats mest under perioden september 2018 – mars 2019 handlar om svenska riksdagsledamöters brist på förmåner, sex timmar arbetsdag, lön till far- och morföräldrars som tar hand om barnbarnen och om hur Sverige finansierar sin välfärd med skattemedel. Hållbarhet diskuteras även och artiklar om Greta Thunbergs nominering till Nobels fredspris delades frekvent.

–Utmärkande för de som är mer positiva till Sverige i de studerade länderna i Amerika är att de oftare har en högre utbildning. Även politiska sympatier verkar spela en roll. De som har en mer positiv bild av Sverige identifierar sig ofta som höger på den politiska skalan, förutom i USA. Där är sambandet det motsatta, berättar Ida Grundel, senior analytiker på Svenska institutet.

SI_Rapport_om_Amerikastudier_2019_FA_low-res-web

Om rapporten
Svenska institutet har i uppdrag att analysera hur utländska målgrupper ser på Sverige och hur det påverkar förutsättningarna för svenska aktörer i utlandet. Vi genomför löpande studier om bilden av Sverige i utlandet. Denna rapport bygger på underlag från webbenkäter som genomförts i USA, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru. Rapporten inkluderar även en studie över samtalet om Sverige på digitala plattformar i de undersökta länderna.