Avdelningen för verksamhetsstöd:

Avdelningen för verksamhetsstöd samlar SI:s stödfunktioner: ekonomi, juridik, IT-service, personal, arkiv, planering och uppföljning.

Enheten för förvaltning och drift:

Avdelningen för verksamhetsstöd/Enheten för förvaltning och drift: sida