Avdelningen för verksamhetsstöd:

Avdelningen för verksamhetsstöd samlar SI:s stödfunktioner: ekonomi, juridik, IT-service, personal, arkiv, planering och uppföljning.

Enheten för styrningsstöd:

Avdelningen för verksamhetsstöd/Enheten för styrningsstöd: sida