Avdelningen för internationella relationer:

Avdelningen för internationella relationer arbetar med utbyte och kompetensutveckling, talangmobilitet och med SI:s uppdrag inom Östersjösamverkan.

Enheten för talangmobilitet:

Avdelningen för internationella relationer/Enheten för talangmobilitet: sida