Avdelningen för interkulturell dialog:

Avdelningen för interkulturell dialog arbetar med kommunikation i olika kanaler: digitalt, tryckt och genom utställningar och evenemang utomlands. Svenska institutet i Paris ingår också i avdelningen.

Avdelningen för interkulturell dialog: sida