Annika Claesson

Enheten för partnersamverkan
Avdelningen för internationella relationer

Handläggare annika.claesson(a)si.se 08-453 7858

Hej! Jag är handläggare inom Östersjöområdet. Kontakta mig gärna om du vill veta mer om våra stödformer och/eller prata om möjliga projekt.