Åsa Lundmark

Enheten för partnersamverkan
Avdelningen för internationella relationer

Enhetschef asa.lundmark(a)si.se 08-453 78 03

Hej! Jag är chef på enheten för partnersamverkan. Kontakt mig gärna om du har frågor om vår verksamhet.