Judith Black

Enheten för partnersamverkan
Avdelningen för internationella relationer

Handläggare judith.black(a)si.se 08-453 78 52

Hej! Jag är ansvarig för Creative Force Östra Europa & Turkiet och Creative Force Ryssland. Kontakta gärna mig om ni har frågor om samarbeten inom MR, yttrandefrihet samt kultur- och mediaområdet i dessa regioner.