Katrine Larsen

Enheten för partnersamverkan
Avdelningen för internationella relationer

Handläggare katrine.larsen(a)si.se 08-453 79 62

Hej! Jag är handläggare inom Östersjöområdet. Kontakta mig gärna om du vill veta mer om våra stödformer och/eller prata om möjliga projekt.