Lejla Hastor

Enheten för partnersamverkan
Avdelningen för internationella relationer

Handläggare lejla.hastor(at)si.se 08-453 78 68

Hej! Jag är regionansvarig för EU, västra Balkan och Turkiet. Det innebär jag jobbar med regional omvärldsbevakning, analys och intern samordning, till exempel runt relevanta resultatstrategier. Jag är också SI:s kontaktperson gentemot andra organisationer och samarbetsparter, däribland utlandsmyndigheterna i regionen. Kontakta gärna mig om du har frågor som rör dessa områden.