Pressmeddelande: Nya narrativ utmanar omvärldens bild av Sverige

Ny bilder utmanar den traditionella bilden av välfärdslandet Sverige. Det visar en sammanställning av de studier Svenska institutet genomfört och analyserat under åren 2015-2017.

Enligt Svenska institutets rapport associeras Sverige i hög grad med välfärd, jämlikhet och social trygghet, ett modernt och väl fungerande land, internationella företag och öppenhet. En genomgång av internationella undersökningar och index visar också att Sverige fortsatt rankas i den absoluta världstoppen när det gäller frågor som samhällsstyre, demokrati, livskvalitet, låg korruption, jämställdhet, kreativitet och innovation och ett gott affärsklimat.

Rapporten bekräftar dessutom tidigare insikter om att omvärldens bilder av Sverige, liksom länders anseende generellt, är stabila företeelser som inte tenderar att påverkas i grunden av enskilda nyhetshändelser.

Läs SI:s pressmeddelandet här

Läs den fullständiga rapporten här