Pris för kreativa och kulturella näringar

Regeringens nyinstiftade exportpris, som delades ut för första gången 2018 ska uppmärksamma framgångarna inom hela bredden av de kulturella och kreativa näringarna och stärka deras internationalisering.