Projekt blev startskott för fler satsningar på kollektivtrafiken i Östersjöregionen

För fem år sedan startade Region Blekinge ett internationellt projekt för att koppla samman kollektivtrafiken i Östersjöregionen. Detta blev ett startskott för flera större insatser som ska göra det ännu lättare att resa kollektivt mellan länderna.
Bus running on methane

Det ska vara enkelt att resa kollektivt i Östersjöregionen. Det är en av Region Blekinges målsättningar.

– Vi tycker att det är viktigt att det finns möjlighet att resa hållbart mellan länderna, speciellt för de som inte har bil. Många unga avstår från att skaffa bil och då ska det finnas möjligheter att resa kollektivt över landsgränserna, säger Mattias Andersson på Region Blekinge.

Detta var också bakgrunden till att Region Blekinge för fem år sedan startade projektet BSR INTERCONNECT tillsammans med den estniska staden Viimsi, den polska regionen Pomorskie och universitetet i tyska staden Rostock. Projektet BSR INTERCONNECT, som finansierades av Svenska institutet, blev ett startskott för flera större internationella samarbeten om kollektivtrafik i regionen.

Som en följd av BSR INTERCONNECT fick de finansiering från EU programmet Interreg South Baltic för ett projekt som hette Interconnect. I det projektet, som avslutades under 2020, samverkade Region Blekinge med partners i Danmark, Estland, Litauen, Polen och Tyskland. Projektet Interconnect syftade till att främja kollektivtrafiksresor i och mellan regionerna i Södra Östersjöområdet genom att ge resenärer bättre tillgång till biljett-, betalnings- och informationsservice.

En målsättning var att utveckla en gemensam biljett som gör det möjligt att resa från Polen till exempelvis Sverige på en och samma biljett. Ett resultat är att det faktiskt har blivit smidigare att resa kollektivt mellan Karlskrona i Sverige och Gdansk/Gdynia Polen, berättar Mattias Andersson.

– Generellt sett är tidtabellerna anpassade till varandra. Vår partner i Polen har även utvecklat en reseplanerare som omfattar kollektivtrafiken i Sverige. Resenärer i Blekinge märker det genom ”Buss-TV” som är ett infotainmentsystem som visar bytesinformation varvat med nyheter och annan nyttig information. Exempelvis visas information på polska när bussen avgår från färjeterminalen på Verkö.

Det finns dock fortfarande massor att göra för att utveckla kollektivtrafiken mellan länderna i Östersjöregionen, menar Mattias Andersson. Bland annat ska biljettförsäljningen förenklas – något som dragit ut på tiden på grund av pandemin.

– Vi har ännu inte riktigt lyckats integrera biljettförsäljningen mellan Sverige och Polen. Dock så har regionerna tillsammans med rederiet en överenskommelse om att fortsätta integreringen när förhållandena är mera normala istället.

Därtill har den polska partnern Pomorskie-regionen påbörjat ett stort arbete med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) med fokus på biljettssystem och fysisk infrastruktur. Samarbetspartners från BSR INTERCONNECT är även involverade i en ansökan om finansiering från Horisont 2020.

Mattias Andersson menar att finansieringen från Svenska institutet för projektet BSR INTERCONNECT var viktigt för att kunna gå vidare med dessa större insatser.

– Den stora vinsten med BSR INTERCONNECT var att ett antal kärnfrågor blev identifierade. Det lade grunden för ansökan till EU:s finansieringsprogram Interreg South Baltic. Genom att partnerskapet hunnit bli sammansvetsat fick det projektet en bra start och många frågor kunde drivas vidare. Dessa blev i sin tur ansökningar till både Horisont 2020 och ERUF.

Han tycker det kan vara en god idé att söka för projektinitiering från Svenska institutet som ett första steg till en större ansökan för större projekt inom EU.

– Jag tycket absolut att man ska ta den chansen. Det är tuff konkurrens i EU:s stora finansieringsprogram och ju mer förberedd och genomarbetad ansökan är desto större möjlighet har man att få finansiering.

– Det är roligt att vårt stöd till Region Blekinge har gett sådana ringar på vattnet. Vi vet från våra utvärderingar att många andra har liknande erfarenheter. En liten insats växer inte sällan till något större som får betydelse också i andra delar av Östersjöregionen, säger Camilla Wristel, programansvarig Svenska institutet. Vår pågående utlysning, som stänger 11 februari 2021, är en chans att förbereda sig inför kommande utlysningar i EU:s nya programperiod.

Fakta

Projektet BSR Interconnect, finansierades av Svenska institutet genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Den stödformen har ersatts av SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag att söka inom ramen för SI Baltic Sea Neighbourhood Programme: såddfinansiering och samarbetsprojekt. Nästa utlysning av såddfinansiering sker till sommaren 2023.