Projektet ”Barn föds inte med fördomar” utforskar skolbarns syn på utvecklingsstörning

Den 19-20 oktober hålls den första inspirationskonferensen inför projektet ”Barn föds inte med fördomar” i Lettland. Projektet görs i samarbete mellan Svenska institutet, Velki Foundation, svenska ambassaden i Riga och Glada Hudik, och syftar till att utforska och utmana lettiska skolbarns syn på utvecklingsstörning.

”Barn föds inte med fördomar” är en uppföljning på Svenska institutets utställningar AccessAbility och Design for Dignity, som båda fokuserade på människor med olika funktionsvariationer och det liv som följer med. Båda utställningarna har visats runt om i världen, bland annat i Lettland, Albanien, Ryssland och Brasilien. Syftet är att inspirera skolor att starta projektet som fokuserar på fördomar mot funktionsvariationer. Projektet har pågått i Sverige under några år och SI såg möjligheten att utveckla ett liknade projekt i Lettland.

– Att motverka fördomar och öka på kunskapsnivån är en förutsättning för mänskliga rättigheter för barn med utvecklingsstörning i Lettland och vi tror att det är bäst att börja med barnen. Dessa mål ligger helt i linje med SI:s stöd inom regeringens Östersjöstrategi och den svenska ambassaden i Riga har varit till stor hjälp med projektet, säger projektledaren Sylvia Augustinsson.

Projektet kommer också i rätt tid i Lettland, som under hösten debatterat avinstitutionalisering och integrering av barn med utvecklingsstörning. Efter inspirationskonferensen, som mötts med stort intresse av skolor i Lettland, är planen att starta skolprojekt på ett antal skolor redan i början av 2018. Kunskapen från dessa ska vara basen för fler skolprojekt på bred front. Skolprojektet bygger på utbildning i Hudiksvall, massor av skolbesök både i Sverige och Lettland, en tydlig lettisk projektplan, lärande av varandra och skapande av nätverk.

För mer information om projektet, vänligen kontakta:

Sylvia Augustinsson, projektledare SI
sylvia.augustinsson(a)si.se
+46 (0)8-45 37 904