Projektet DiveSmart Baltic övade på färjekatastrof

I förra veckan avslutades en av Europas största dykövningar på Orust. Över 100 dykare från sex länder i Östersjöregionen har övat på scenariot att en färjekatastrof har skett på Östersjön. Övningen genomfördes inom projektet DiveSmart Baltic som Svenska institutet delvis finansierar. 
Man i uniform talar med dykare.

En färja med 1 400 passagerare har vält och börjat ta in vatten utanför Svanesund på Orust. 200 personer befaras fortfarande vara instängda under vattenytan och väntar på att bli räddade. Det olycksscenariot har närmare 100 dykare från sex länder runt Östersjön – Sverige, Finland, Danmark, Polen, Lettland och Litauen – övat på under två veckors tid.

Bakgrunden till övningen är den uppmärksammade förlisningen av kryssningsfartyget Costa Concordia utanför Italiens kust 2012 då 32 personer omkom. En av räddningsledarna därifrån kom på besök till Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter. I samband med detta visade det sig att länder runt Östersjön inte heller är förberedda för en stor färjekatastrof på Östersjön. Kustbevakningen sökte då tillsammans med organisationer i Finland och Polen pengar från EU:s program Interreg Östersjöprogrammet och startade projektet DiveSmart Baltic.

– Tyvärr fick vi inte med oss Lettland och Litauen vid det tillfället, berättar Else Timms på Kustbevakningen, men istället kunde vi få finansiering från Svenska institutet för att få med de länderna i efterhand.

EU-projektet DiveSMART Baltic leds av svenska Kustbevakningen och har som mål att höja förmågan för att genomföra insatser med räddningsdykare genom samverkan, utbildning och koordinering av dykresurserna i länderna runt Östersjön. 18 organisationer och företag från 8 länder deltar i projektet som finansieras med medel från Interreg Östersjöprogrammet, Svenska institutet och Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Projektet DiveSmart Baltic är ett s.k flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen och anses vara ett mycket viktigt initiativ för Östersjöregionens beredskap för olyckor till sjöss.

Svenska institutet stöder de lettiska och litauiska organisationerna som deltar i DiveSmart Baltic genom stödformen ”projektinitiering”. Nästa utlysning öppnas under november och stänger 13 februari.

Här kan du läsa mer om projektet DiveSmart Baltic.

Här kan du läsa mer om Svenska institutets stödform projektinitiering.

 

För mer information om projektet, vänligen kontakta:

Annika Claesson, handläggare på Svenska institutet

annika.claesson(a)si.se

+46 8 453 7858