Qatar Leadership Center besöker Sverige

Denna vecka befinner sig ett 40 tal av Qatars främsta ledare och chefer i Stockholm. Tillsammans med Handelshögskolans Executive Educations har SI ansvar för en veckas program i Sverige 24-28 september.

Varje år genomför ett 40 tal av Qatars främsta ledare och chefer ett 1-årigt ledarskapsprogram och besöker då ett land som de vill lära sig mer av. Valet detta år föll på Sverige som Qatar ser som ett framgångsland inom innovation och entreprenörskap. Tillsammans med Handelshögskolans Executive Educations har SI ansvar för en veckas programmet i  Sverige 24-28 september.

Programmet är byggt på tre av Qatars största utmaningar; smarta städer, hälsa och välbefinnande samt digitalisering och fintech. Programmet innehåller presentationer av experter inom dessa områden samt besök på stora som små företag, bland dessa Ericsson, Vallastaden i Linköping, Karolinska institutet men också en dragning av Utrikesdepartementet.  Förhoppning är att programmet ska leda till ett återkommande besök i Sverige för varje årsksull och skapa nya möjligheter för samarbeten mellan Sverige och Qatar.