Regeringen lanserar nytt exportpris för de kulturella och kreativa näringarna

De kulturella och kreativa näringarnas export växer för varje år och i högre utsträckning än det svenska genomsnittet. Regeringen vill uppmärksamma insatser inom bredden av de kulturella och kreativa näringarna – deras bidrag till svensk export och att sätta Sverige på kartan i utlandet och Svenska institutet har därför fått i uppdrag att inrätta och utforma detta pris.

Svenskar och svenska företag utmärker sig bland annat inom mode, litteratur, design, musik, dataspel, marknadskommunikation, film och arkitektur. Bakom framgångarna står en växande skara kreatörer och innovatörer som lämnar starka avtryck över hela världen genom sina verk, tjänster, produkter och innovationer.

Svenska institutet har i sitt arbete samverkat med branschföreträdare och satt samman juryn för priset. Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe är också juryns ordförande.

Juryn består av en mindre grupp personer som har förmåga att dels förstå och bedöma syftet med priset, dvs. stärkt export och synlighet för Sverige utomlands och dels har god kännedom om de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. Juryn är oberoende och gör sin bedömning utifrån de stipulerade kriterierna för priset.

– Uppdraget till juryn har inte varit enkelt, då ett pris för de kulturella och kreativa näringarna i praktiken omfattar ett stort antal delsektorer, med helt olika förutsättningar. Bland de nominerade finns exempel på möjliggörare, fria konstnärer, samproduktionsbolag och affärsdrivande bolag. För så ser de kulturella och kreativa näringarna ut! Gemensamt har de nominerade att de utifrån sina förutsättningar på olika sätt bidrar till internationalisering, exportaffärer och inte minst till att synliggöra Sverige utomlands, säger juryns ordförande Annika Rembe

Syftet med ett exportpris för de kulturella och kreativa näringarna är att lyfta fram goda exempel på och stimulera utveckling i de olika KKN-sektorernas bidrag till internationalisering, export och stärkt synlighet för Sverige utomlands.

Priset ska delas ut till den eller de personer, företag eller andra aktörer inom dessa näringar, som under det gångna året har utgjort synnerligen goda exempel inom sin delsektor och därmed bidragit till stärkt internationalisering, export och som i sin verksamhet har bidragit till att synliggöra Sverige utomlands. Det som pristagaren åstadkommit ska bedömas i relation till den bransch eller sektor inom vilken denne verkar. Även stora insatser inom små sektorer ska kunna komma i fråga. Kvalitet, kreativ höjd och innovationsförmåga ska även tas i beaktande. Juryn ska vara enig i sitt beslut.

De nominerade för 2018 års pris är:

Mode: Acne Studios
Design: String Furniture AB
Konst: Frida Fjellman
Film- och tv-produktion: Nordisk Film Production Sverige för filmen ”Sameblod”
Dataspel: Oskar Burman, Jana Palm, Tommy Palm och Karl Magnus Troedsson för ”Stugan”

Juryn består av:

Annika Rembe, generaldirektör för Svenska institutet och ordförande i juryn
David Karlsson, senior rådgivare på Nätverkstan i Göteborg
Carin Daal, Giv Akt Skåne AB
Stina Almqvist, Creative Nodes Luleå
Peter Majanen, VD Quattroporte
Ellen Wettmark, Kulturrådet
Tobias Nielsén, grundare, förlagschef och vd för Volante
Ulrika Cederskog Sundling, Executive Vice President, Invest & Region Sweden, Business Sweden

Läs pressmeddelandet från regeringen.se

Läs mer om de nominerade