SI:s urval av index bygger på principer kring avsändare och tematisk relevans för SI:s verksamhet. Fokus ligger på att följa index som genomförs av eller i samarbete med etablerade aktörer på området. Exempel är universitet, internationella organisationer samt större mediehus. SI följer index inom ett flertal olika områden och aspekter av samhällslivet.

Sammanfattningsvis har Sverige en mycket god placering. I de allra flesta fallen placeras Sverige som ett av de 10 högst rankade länderna. Sveriges position är dessutom huvudsakligen stabil och med några få undantag har det inte skett några större förändringar över tid.

Nedan hittar du ett urval av de index som SI följer:

201920182017

Index som mäter hur länder uppfattas 2019 2018 2017
Nation Brands Index 9/50 9/50 10/50
Country RepTrak (Reputation Institute) 1/55 1/55 3/55
Index inom samhällsfrågor
FN:s Gender Inequality Index 7/164 3/160
Världsekonomiskt forums Gender Gap Index 3/149 5/144
Human Development Index 7/189 7/189 8/189
Reportrar utan gränsers World Press Freedom Index 3/180 2/180  2/180
Good Country Index 3/163 6/163
The Inequality-adjusted Index HDI (UNDP) 7/151 6/151
Gender Development Index (UNDP) 1/189 7/164
The World Happiness Report 7/156 9/156 10/156
Soft Power 30 4/61 8/61 9/61
The Commitment to Development Index 1/27 2/27
Index inom hållbarhet
Sustainable Development Goals Index (Bertelsmann) 2/156 1/156 1/149
Climate Change Performance Index (CCPI) 4/56 (1/56) 1/56 5/56
Världsekonomiskt forums Inclusive Development Index 6/103 6/109
Yale Environmental Performance Index 5/180 5/180
Index inom innovation
Världsekonomiskt forums Global Competetiveness Index 7/140 7/140
EU-kommissionens European Innovation Scoreboard 1/36 1/36 2/36
INSEADs Global Innovation Index 2/126 3/126 2/128
IMD World Digital Competitiveness report 3/63 3/63 2/63
Index inom talang
Universitas 21 4/55 4/55 5/55
IMD World Talent Report 3/63 8/63 9/63