Sverige i internationella jämförelser

SI deltar i samt följer löpande internationella jämförelser. Det kan innefatta jämförelser som mäter hur länder uppfattas eller belyser aspekter inom samhällsfrågor såsom demokrati och mänskliga rättigheter, klimatfrågor, innovation och handel.

Årligen sammanställs ett flertal internationella jämförelser som bidrar till bedömningen av hur Sverige uppfattas utomlands. Sverige presterar generellt bra i internationella jämförelser och är i många fall ett av de högst rankade länderna.

Nedan listas ett urval av jämförelser:

Index som mäter hur länder uppfattas 2021 2020
Nation Brands Index 9/60 8/50
Index om samhällsfrågor
Human Development Index 7/189
World Press Freedom Index 3/180 4/180
Good Country Index 1/149
World Happiness Report 7/149 7/153
Commitment to Development Index 1/40 1/40
Index om klimat och hållbarhet
Sustainable Development Goals Index 2/165 1/166
Climate Change Performance Index 4/61 4/61
Environmental Performance Index 8/180
Index om innovation och konkurrenskraft
World Competitiveness Ranking 2/64 6/63
European Innovation Scoreboard 1/28 1/28
Global Innovation Index 2/132 2/131
World Digital Competitiveness Index 3/64 4/63
Digital Economy and Society Index 3/27 2/28
Index om talang och kompetens
Global Talent Competitiveness Index 4/132
Universitas 21 5/50
World Talent Ranking 5/63