Internationella index

En viktig del av SI:s underlag för att bedöma hur Sverige betraktas utomlands består av att följa en rad internationella index och studier som på olika sätt rankar länder när det gäller allt från lycka till konkurrenskraft, innovationsförmåga, grad av korruption och miljöhänsyn m.m. En del av dessa index bygger på perception, dvs. människors uppfattningar, andra baseras på expertbedömningar och fakta.

SI:s urval av index bygger på principer kring avsändare och tematisk relevans för SI:s verksamhet. Fokus ligger på att följa index som genomförs av eller i samarbete med etablerade aktörer på området. Exempel är universitet, internationella organisationer samt större mediehus. SI följer index inom ett flertal olika områden och aspekter av samhällslivet.

Sammanfattningsvis har Sverige en mycket god placering. I de allra flesta fallen placeras Sverige som ett av de 10 högst rankade länderna. Sveriges position är dessutom huvudsakligen stabil och med några få undantag har det inte skett några större förändringar över tid.

Nedan hittar du ett urval av de index som SI följer:

Index som mäter hur länder uppfattas 2021 2020
Nation Brands Index 9/60 8/50
Index om samhällsfrågor
Human Development Index 7/189
World Press Freedom Index 3/180 4/180
Good Country Index 1/149
World Happiness Report 7/149 7/153
Commitment to Development Index 1/40 1/40
Index om klimat och hållbarhet
Sustainable Development Goals Index 2/165 1/166
Climate Change Performance Index 4/61 4/61
Environmental Performance Index 8/180
Index om innovation och konkurrenskraft
World Competitiveness Ranking 2/64 6/63
European Innovation Scoreboard 1/28 1/28
Global Innovation Index 2/132 2/131
World Digital Competitiveness Index 3/64 4/63
Digital Economy and Society Index 2/28
Index om talang och kompetens
Global Talent Competitiveness Index 4/132
Universitas 21 5/50
World Talent Ranking 5/63

Kontakt