En viktig del av SI:s underlag för att bedöma hur Sverige betraktas utomlands består av att följa en rad internationella index och studier som på olika sätt rankar länder när det gäller allt från lycka till konkurrenskraft, innovationsförmåga, grad av korruption och miljöhänsyn m.m. En del av dessa index bygger på perception, dvs. människors uppfattningar, andra baseras på expertbedömningar och fakta.

SI:s urval av index bygger på principer kring avsändare och tematisk relevans för SI:s verksamhet. Fokus ligger på att följa index som genomförs av eller i samarbete med etablerade aktörer på området. Exempel är universitet, internationella organisationer samt större mediehus. SI följer index inom ett flertal olika områden och aspekter av samhällslivet. Fokus ligger på områdena

  • Samhällsfrågor
  • Hållbarhet
  • Innovation
  • Talangattraktion

SI följer också inom ramen för samarbetet inom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet det så kallade Nation Brand Index, som bygger på människors uppfattningar om länders varumärken.  I NBI placeras Sverige som nummer 10 av 50 länder.

SI följer även Good Country Index, där Sverige placeras som nummer 6 av 163, som summerar länders sammanlagda bidrag till mänskligheten och planeten.

Sammanfattningsvis gäller för alla dessa kategorier att Sverige har en mycket god placering. I de allra flesta fallen placeras Sverige som ett av de 10 högst rankade länderna. Sveriges position är dessutom huvudsakligen stabil och med några få undantag har det inte skett några större förändringar över tid.

Nedan hittar du länkar till ett urval av de index som SI följer inom de fyra tematiska områdena:

Index inom samhällsfrågor
FN:s Gender Inequality Index (2016: 4/160)
Världsekonomiskt forums Gender Gap Index (2017: 5/144)
The Economists Democracy Index (2017: 3/167)
Reportrar utan gränsers World Press Freedom Index (2017: 2/180)

Index inom hållbarhet
Världsekonomiskt forums Inclusive Development Index som studerar inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt (2017: 6/107)
Yale Environmental Performance Index (2017: 5/180)

Index inom innovation
Världsekonomiskt forums Global Competetiveness Index (2017: 7/140)
EU-kommissionens European Innovation Scoreboard (2017: 2/36)
INSEADs Global Innovation Index (2017: 2/127).

Index inom talang
Universitas 21 är ett nätverk för universitet som istället publicerar en kartläggning av länders system för högre utbildning (2017: 5/55),
IMD World Talent Report tittar på olika faktorer, där ländernas attraktionskraft är en parameter (2017: 9/63).