En viktig del av SI:s underlag för att bedöma hur Sverige betraktas utomlands består av att följa en rad internationella index och studier som på olika sätt rankar länder när det gäller allt från lycka till konkurrenskraft, innovationsförmåga, grad av korruption och miljöhänsyn m.m. En del av dessa index bygger på perception, dvs. människors uppfattningar, andra baseras på expertbedömningar och fakta.

SI:s urval av index bygger på principer kring avsändare och tematisk relevans för SI:s verksamhet. Fokus ligger på att följa index som genomförs av eller i samarbete med etablerade aktörer på området. Exempel är universitet, internationella organisationer samt större mediehus. SI följer index inom ett flertal olika områden och aspekter av samhällslivet.

Sammanfattningsvis har Sverige en mycket god placering. I de allra flesta fallen placeras Sverige som ett av de 10 högst rankade länderna. Sveriges position är dessutom huvudsakligen stabil och med några få undantag har det inte skett några större förändringar över tid.

Nedan hittar du länkar till ett urval av de index som SI följer:

Index som mäter hur länder uppfattas
Nation Brand Index (2017: 10/50)

Index inom samhällsfrågor
FN:s Gender Inequality Index (2016: 4/160)
Världsekonomiskt forums Gender Gap Index (2017: 5/144)
The Economists Democracy Index (2017: 3/167)
Reportrar utan gränsers World Press Freedom Index (2017: 2/180)
Good Country Index (2017: 6/163)

Index inom hållbarhet
Världsekonomiskt forums Inclusive Development Index som studerar inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt (2017: 6/107)
Yale Environmental Performance Index (2017: 5/180)

Index inom innovation
Världsekonomiskt forums Global Competetiveness Index (2017: 7/140)
EU-kommissionens European Innovation Scoreboard (2017: 2/36)
INSEADs Global Innovation Index (2017: 2/127).

Index inom talang
Universitas 21 är ett nätverk för universitet som istället publicerar en kartläggning av länders system för högre utbildning (2017: 5/55),
IMD World Talent Report tittar på olika faktorer, där ländernas attraktionskraft är en parameter (2017: 9/63).