Sverige i internationell nyhetsrapportering

Svenska institutet bevakar löpande nyhetsrapporteringen om Sverige i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Norge, Danmark och Ryssland. Vi följer också virala händelser i sociala medier på 53 språk.
Diagram över antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1–31 maj 2021 i de nyhetsmedier som Svenska institutet följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.
Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1–31 maj 2021 i de nyhetsmedier som Svenska institutet följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.
Mediebilden av Sverige maj 2021
Antalet artiklar om Sverige är lägre i alla länder under denna period jämfört med den förra. Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har minskat i de flesta länder, och utgör en liten andel av den totala rapporteringen om Sverige.
Mediebilden av Sverige maj 2021
Läs rapporten

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering – Veckorapporter

2021

2020