Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering

Svenska institutet har utökat bevakningen av Sverigebilden i utlandet under coronapandemin. I regelbundna rapporter redovisar vi vad som sägs om Sverige på 12 språk i redaktionella och sociala medier.

Vi bevakar nyhetsmedier på engelska, ryska, arabiska, spanska, tyska, italienska, franska, ungerska, polska och de nordiska språken. Samtalet i sociala medier följs på engelska, ryska, arabiska och spanska.

Stapeldiagram Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 17 februari-16 mars respektive 20 januari-16
Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 17 februari-16 mars respektive 20 januari-16 februari i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.
Samtalet om Sverige i utlandet 17 februari–16 mars 2021
Internationella nyhetsmedier följer fortsatt händelseutvecklingen i Sverige, men rapporteringen är på de flesta språk inte längre lika omfattande och ingående som tidigare.
Samtalet om Sverige i utlandet 17 februari–17 mars 2021
Läs rapporten

Veckorapporter och fördjupande artiklar om Sverigebilden under coronapandemin Veckorapporter och fördjupande artiklar om Sverigebilden under coronapandemin

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering – Veckorapporter

2021

2020