Sverige i internationell nyhetsrapportering

Svenska institutet bevakar löpande nyhetsrapporteringen om Sverige i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Norge, Danmark och Ryssland. Vi följer också virala händelser i sociala medier på 53 språk.
Antal artiklar publicerade om Sverige under juli respektive augusti i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.
Mediebilden av Sverige juli–augusti 2021
Sammantaget har det under juli respektive augusti publicerats färre artiklar om Sverige än under juni. Flera framträdande teman förekommer under periodens nyhetsrapportering, däribland sport, brottslighet, svensk inrikespolitik och internationella relationer. Bland enskilda nyhetshändelser har den flygplansolycka som ägde rum i juli utanför Örebro fått stor uppmärksamhet.
Mediebilden av Sverige juli–augusti 2021
Läs rapporten

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering – Veckorapporter

2021

2020