Antal nyhetsartiklar och inlägg på sociala medier, bloggar, formum ochandra digitala plattformar om Sverige och Corona per vecka 15/4 - 12/5

Antal nyhetsartiklar och inlägg på sociala medier, bloggar, formum ochandra digitala plattformar om Sverige och Corona per vecka 15/4 – 12/5