Graf över antal artiklar om Sverige i utländsk press

Graf över antal artiklar om Sverige i utländsk press

Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 4 november – 24 november respektive 25 november – 15 december i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.