Graf november

Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 14 oktober – 3 november respektive 4 – 25 november i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.